Doe mee

Oren en ogen van jouw wijk

Lid worden van de wijkraad

Lees hieronder hoe je lid kan worden

w

Bezoek wijkraadavonden

Overzicht van komende bijeenkomsten

l

Wijkraadplegingen invullen

Hoe word ik lid van de wijkraad?

In principe mag iedereen die 16 jaar of ouder is en die in de wijk Leidsche Rijn (wijk 9 van de gemeente Utrecht) woont of werkt, lid worden van de wijkraad. De wijkraad mag maximaal 25 leden tellen, een aantal dat nog lang niet is bereikt. Er zijn beperkingen voor mensen met een politieke functie en ambtenaren van de gemeente Utrecht. Zie artikel 5 van het reglement: Reglement+Wijkraad+Leidsche+Rijn

Belangrijkste voorwaarde is echter dat je het leuk vindt en graag iets voor de wijk doet.

Van leden van de wijkraad wordt verwacht dat ze een deel van hun vrije tijd besteden aan werk voor de wijkraad, maar er is geen criterium voor hoeveel, dat bepaal je zelf. Het minimum is dat je tweemaal per jaar een vergadering van de wijkraad bijwoont.

De wijkraad wordt geacht een afspiegeling te zijn van de bevolking van de wijk, dus wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling over de deelwijken (Langerak, Parkwijk, het Zand, Grauwaart, Terwijde, en Hoge Weide alsmede De Wetering, Strijkviertel en Papendorp), maar ook hebben we graag leden met diverse leeftijden, levensfases, werk enzovoorts. 

Ieder lid begint met het bijwonen van een aantal vergaderingen als kandidaatswijkraadlid. Smaakt de eerste vergadering die je bijwoont naar meer dan kun je je aanmelden als kandidaatlid. Je ontvangt dan alle stukken voor de volgende vergaderingen en kunt meediscussiëren op de e-mail en de vergaderingen. Als je na net bijwonen van tenminste 3 vergaderingen tot de conclusie komt dat je vast lid wilt worden van de wijkraad, dan kun je dat aangeven aan het bestuur.
In de volgende vergadering wordt je dan “geïnstalleerd” (er wordt geen eed of belofte van je verlangd) als wijkraadslid.

Kandidaat leden worden verzocht het onderstaande formulier in te vullen. De gegevens zullen worden gebruikt om op de website een profile voor je aan te maken en je als kandidaatlid te vermelden. Je e-mail adres wordt opgenomen in de verzendlijst. Dit gebeurt echter pas nadat je een keer op een vergadering bent geweest en we kennis met je hebben kunnen maken.

Ik word lid!

Bij je aanmelding graag vermelden:

– je e-mail adres,
– de (sub)wijk waarin je woont,
– de motivatie waarom je lid wilt worden van de wijkraad,