Antwoord B&W op vervolgadvies Markt Terwijde

In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden....

Ondernemen in winkelcentrum Terwijde

Beste wijkraad, Voor jullie informatie. Als mogelijk ondernemer voor het winkelcentrum terwijde heb ik de site bekeken en in september 2013 met de verhuurder contact opgenomen over de mogelijkheid een koffiebar te openen in het winkelcentrum. Als antwoord kreeg ik dat...
Impressie informatieavond winkelcentrum Terwijde

Impressie informatieavond winkelcentrum Terwijde

De informatieavond op 6 november 2012 in het Wijkservicecentrum in Vleuten, was zeer druk bezocht. Vertegenwoordigers van MAB, de ontwikkelingsmaatschappij die het winkelcentrum ontwikkelt, gaven een presentatie van de opzet van het winkelcentrum en de branche opzet....

Informatieavond Winkelcentrum Terwijde 6 nov 2012

Op dinsdag 6 november organiseert de gemeente een informatieavond waar het ontwerp van het winkelcentrum Terwijde door de ontwikkelaars wordt toegelicht. Begin december draagt de gemeente de bouwrijpe grond over aan de ontwikkelaars. Zij starten vervolgens met de...

College geeft concept ontwikkelingskader detailhandel vrij

Het college heeft het concept ontwikkelingskader detailhandel vrijgegeven. Het beleidskader wordt gebruikt om detailhandelsontwikkelingen te toetsen en beschrijft op hoofdlijnen de winkelstructuur in Utrecht, de verwachte marktontwikkelingen voor de komende jaren en...