Miniwijkraadpleging Windmolens

Woensdag 17 juli bespreekt de wijkraad in een interne vergadering of ze ten aanzien van de windmolens een advies moet uitbrengen of niet. Daarbij is het van belang te weten hoe de meningen in Leidsche Rijn over de windmolens verdeeld zijn. Vul daarom de...

Gemeente Utrecht onderzoekt haalbaarheid windmolens

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide verder onderzoeken. Daarbij wordt op verschillende locaties gekeken naar onder meer de landschappelijke inpassing, mogelijke hinder voor de omgeving en veiligheid. Een...

Gemeente Utrecht onderzoekt haalbaarheid windmolens

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide verder onderzoeken. Daarbij wordt op verschillende locaties gekeken naar onder meer de landschappelijke inpassing, mogelijke hinder voor de omgeving en veiligheid. Een...

Wie wil voor Terwijde in klankbordgroep Windmolens

De gemeente zoekt een deelnemer uit Leidsche Rijn voor de klankbordgroep die wordt opgesteld voor het windmolenplan in Lage Weide. Zie voor meer details klankbordgroep en www.utrecht.nl/windenergie Aangezien Terwijde het dichtstbij ligt en ook voor een gedeelte in de...

Windmolens van 145m hoog op Lage Weide

De wijkraad heeft het verzoek gekregen mee te praten over de plaatsing van 8-13 windturbines, met een ashoogte van 100m en wieken van ca 45m, op het industrie terrein Lage Weide. Niet over óf ze geplaatst worden, maar alleen over waar ze het best geplaatst worden. Het...