Advies evaluatie van de co-productie Muziekplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan het college
van B&W van Utrecht over het CO-productieproces rond het Muziekplein in Terwijde
Leidsche Rijn

Advies
Wijkraad Leidsche Rijn adviseert het college van B&W van de Gemeente Utrecht
het co-productieproces van het Muziekplein door een onafhankelijke partij te laten
evalueren en de resultaten hiervan mee te nemen in het vervolgproces van de coproductie.

Advies verkeersveiligheid kruising Rijn Kennemerlaan – Musicalkade

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie Rijnkennemerlaan – Musicallaan

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
ga direct aan de slag met het verkeersveilig maken van de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan en neem daarbij het advies van de wijkraad uit november 2014 als uitgangspunt.

Antwoord B&W op vervolgadvies Markt Terwijde

In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden....

Ondernemen in winkelcentrum Terwijde

Beste wijkraad, Voor jullie informatie. Als mogelijk ondernemer voor het winkelcentrum terwijde heb ik de site bekeken en in september 2013 met de verhuurder contact opgenomen over de mogelijkheid een koffiebar te openen in het winkelcentrum. Als antwoord kreeg ik dat...

9 juli raadsinformatieavond Terwijde

Dinsdagavond 9 juli om 20.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis kun je de raads(commissie)leden overtuigen van jouw visie op het windmolenplan op Lage Weide, dat zijn invloed ook zal doen gelden in Terwijde Oost, door het geluid en de schaduw van de molens en in heel...
Impressie informatieavond winkelcentrum Terwijde

Impressie informatieavond winkelcentrum Terwijde

De informatieavond op 6 november 2012 in het Wijkservicecentrum in Vleuten, was zeer druk bezocht. Vertegenwoordigers van MAB, de ontwikkelingsmaatschappij die het winkelcentrum ontwikkelt, gaven een presentatie van de opzet van het winkelcentrum en de branche opzet....

Informatieavond Winkelcentrum Terwijde 6 nov 2012

Op dinsdag 6 november organiseert de gemeente een informatieavond waar het ontwerp van het winkelcentrum Terwijde door de ontwikkelaars wordt toegelicht. Begin december draagt de gemeente de bouwrijpe grond over aan de ontwikkelaars. Zij starten vervolgens met de...

Wie wil voor Terwijde in klankbordgroep Windmolens

De gemeente zoekt een deelnemer uit Leidsche Rijn voor de klankbordgroep die wordt opgesteld voor het windmolenplan in Lage Weide. Zie voor meer details klankbordgroep en www.utrecht.nl/windenergie Aangezien Terwijde het dichtstbij ligt en ook voor een gedeelte in de...

De Buurtkamer voor 55+ Terwijde

De Buurtkamer is voor mensen (55+) die het gezellig vinden om af en toe hun tijd samen met leeftijdgenoten door te brengen. De bezoekers kunnen klaverjassen, (nieuwe) contacten opdoen, koffie drinken met iets lekkers etc.. Ook is er regelmatig een uitje in de buurt of...

Nieuwe wijkmarkt in Terwijde

Mede door de resultaten van de wijkraadpleging die de Wijkraad begin dit jaar heeft gehouden, krijgt Terwijde een wekelijkse markt. Vanaf vrijdag 14 oktober staat de markt iedere vrijdag van 14:00-19:00 uur (in de zomer tot 20:00 uur) op het Muziekplein bij...

Winkelcenrum in Terwijde weer vertraagd

In een brief aan de commissie Stad en Ruimte van 1 juni 2011 informeert de wijkwethouder van Leidsche Rijn, Harrie Bosch, de raad over de nieuwe vertragingen van de winkelcentra Terwijde en Leidsche Rijn Centrum. Voor Terwijde wordt nu uitgegaan van een oplevering in...