Advies verkeersveiligheid Utrechtseweg

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg.

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
• Voer het bestuurlijk en ambtelijk voorkeursalternatief ‘afsluiten Utrechtseweg ter hoogte van het lint voor doorgaand autoverkeer’ zo spoedig mogelijk uit;
• geef richting tegenstanders van de afsluiting voor autoverkeer duidelijk aan hoe met hun bezwaren wordt omgegaan. Toets deze bezwaren na de afsluiting en indien ze blijven bestaan, neem dan maatregelen om bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen;

Rapportage 1-meting Leidsche Maan

De wijkraad heeft van B&W de rapportage 0 meting en 1 meting ontvangen over het hostel “Leidsche Maan” in ’t Zand. Wij citeren uit de brief van B&W aan de commissie Mens en Samenleving: Het hostel is op 15 juni 2010 geopend in deelgebied het...