Wijkraadadvies Markt(en) Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor een helder voorstel omtrent de invulling van de Markt(en) en standsplaatsen in Leidsche Rijn voor nu en in de nabije toekomst.

Bij het opstellen van dit voorstel zien wij graag dat de bewoners en ondernemers van en uit Leidsche Rijn betrokken worden. Graag zouden we zien dat in dat voorstel in ieder geval de volgende punten behandeld worden. Daarnaast verwijzen we graag naar ons eerdere wijkraadadvies “Markt Terwijde” uit april 2014.

Advies

Antwoord B&W op vervolgadvies Markt Terwijde

In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden....