Luchtmeetnet online

Het nieuwe luchtmeernet, waaraan op advies van de Wijkraad twee meetpunten in Leidscherijn zijn toegevoegd, is door de gemeente online gezet, zie http://www.utrechtmilieu.nl/meetnet/. De eerste metingen over januari en februari zijn er op te vinden. Voor het meetpunt...