Advies Betrek bewoners en ondernemers bij plan voor culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum

De Wijkraad Leidsche Rijn is van mening dat bewoners en lokale ondernemers actief moeten worden betrokken bij de plannen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum. De ambities om een culturele trekker van formaat te realiseren moeten worden vastgehouden. De plannen voor een schouwburg XL zijn geschrapt en het budget is gehalveerd van € 8 miljoen naar € 3,65 miljoen, maar de wijkraad vindt dat de gemeente zich moet houden aan de belofte van een culturele voorziening van formaat voor alle bewoners van Leidsche Rijn.

Advies Inrichting en aankleding braakliggende terreinen en Berlijnplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies aan B&W van Utrecht verstuurd, waarin zij aandacht vraagt voor de tijdelijke inrichting en aankleding van braakliggende kavels in Leidsche Rijn Centrum.

Advies

De wijkraad adviseert om budget vrij te maken en invulling te geven aan tijdelijke inrichting van de later te ontwikkelen kavels en te investeren in de aankleding van het totale centrumgebied Leidsche Rijn. Het is belangrijk om een prettige omgeving te creëren waar mensen graag komen, zich (sociaal) veilig voelen en tussen de verschillende functies kunnen bewegen in het centrum. Ook wanneer het gebied nog niet volledig is ontwikkeld, moet het aantrekkelijk zijn om te verblijven.

Perron 9 op Berlijnplein geopend

Perron 9 op Berlijnplein geopend

Op 19 december 2014 werden de oude overkappingen van perron 9 van het station Utrecht CS met een korte speech van wethouder Kees Geldof en een vertegenwoordiger van Pro-Rail geopend. De perronkappen uit 1894 waren op initiatief van raadslid Pepijn Zwanenburg door de...
Start bouw Bioscoop Berlijnplein

Start bouw Bioscoop Berlijnplein

Vrijdagmiddag om 13:30 werd met een half uur vertraging de bouw van de bioscoop van Cinemec aan het Berlijnplein gestart door wethouder jongerius en Cinemec directeur Kuipers. In juli 2015 zou hij open moeten gaan.Verstuurd vanaf mijn iPhone
Skeave huze en Studentenhuisvesting in LRC

Skeave huze en Studentenhuisvesting in LRC

Maandagavond 15 april werd er een consultatie avond over Skeave Huse en studentenwoningen in Leidsche Rijn gehouden. De intentie is om tussen de Rode Doos en het Amsterdam Rijn kanaal zowel het Skeave Huse project als het studentenwoningproject neer te zetten. Skeave...

Tijdelijke route door LRC naar de stad verbeterd

Op de vergadering van 10 oktober jl. spraken we met de projectleider over onder andere de tijdelijke verkeerssituatie rondom de Graauwaartsingel. Hij zou nog een terugkoppeling geven over de vragen die niet konden worden beantwoord. Onderstaand de vragen en de...
Nieuwe wegen rond Leidsche Rijn Centrum

Nieuwe wegen rond Leidsche Rijn Centrum

De komende tijd worden in verband met het bouwrijp maken van het terrein voor Leidsche Rijn Centrum de wegen weer flink verlegd. Eind december zou het er uit moeten zien zoals op het volgende plaatje. Het verkeer uit Terwijde en Vleuten wordt via de Grauwaart Singel...

Utrecht bevriest deel kantorenprogramma

Om de kantorenmarkt in Utrecht gezond te houden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten selectiever nieuwe kavels uit te geven. De focus is gericht op behoud van een gezonde markt voor de bestaande kantoren en op transformatie van leegstaande...
Leidsche Rijn Centrum komt

Leidsche Rijn Centrum komt

Woensdagavond 14 september heeft de gemeente samen met ASR/Vesteda het voorlopig ontwerp van het Leidsche Rijn Centrum gepresenteerd. Het gaat hierbij om het zogenaamde Kern gedeelte, dat uit 9 blokken bestaat die door ASR/Vesteda worden ontwikkeld. Het winkelcentrum...