Advies Inrichting en aankleding braakliggende terreinen en Berlijnplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies aan B&W van Utrecht verstuurd, waarin zij aandacht vraagt voor de tijdelijke inrichting en aankleding van braakliggende kavels in Leidsche Rijn Centrum.

Advies

De wijkraad adviseert om budget vrij te maken en invulling te geven aan tijdelijke inrichting van de later te ontwikkelen kavels en te investeren in de aankleding van het totale centrumgebied Leidsche Rijn. Het is belangrijk om een prettige omgeving te creëren waar mensen graag komen, zich (sociaal) veilig voelen en tussen de verschillende functies kunnen bewegen in het centrum. Ook wanneer het gebied nog niet volledig is ontwikkeld, moet het aantrekkelijk zijn om te verblijven.

Gemeente maakt lijst braakliggende terreinen

De gemeente heeft een kaart gepubliceerd met braakliggende terreinen waar belangstellenden ideeën voor kunnen indienen voor tijdelijk gebruik. Zie www.utrecht.nl en klik op kaart.  Op de kaart zijn groene en rode plekken. De groene zijn beschikbaar, de rode niet.  Dus...