Precisering SP Grauwaart ter inzage

Op dit moment ligt een aanpassing van het SP Grauwaart ter inzage ivm (de veranderde bestemming van) het Informatie Centrum, Verlengde Vleutenseweg 32. Van 14 juni t/m 12 juli 2012 is het in te zien op het Wijkbureau, WSC Dorpsplein 1 in Vleuten. Zie...

Infomatieavond SP Rijnvliet

Donderdag 23 juni was er een informatieavond over het SP voor Rijnvliet, de nieuwe wijk in de Strijviertel polder tussen de Strijkviertelplas, de Rijksstraatweg, de Sportvelden en de Stadsbaan/A2. De opkomst bestond voornamelijk uit bewoners van de Rijksstraatweg en...

Bestemminsplan Hoge Weide vastgesteld

Op 6 januari 2011 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Hoge Weide Ontwikkeling gewijzigd vastgesteld.De raad heeft bij de vaststelling een amendement aangenomen. Hierdoor kunnen er winkels komen in de plint van de gebouwen aan de Hogeweidebaan en in het meest zuidelijke deel van de Stadsbaan.