Advies Inrichting en aankleding braakliggende terreinen en Berlijnplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies aan B&W van Utrecht verstuurd, waarin zij aandacht vraagt voor de tijdelijke inrichting en aankleding van braakliggende kavels in Leidsche Rijn Centrum.

Advies

De wijkraad adviseert om budget vrij te maken en invulling te geven aan tijdelijke inrichting van de later te ontwikkelen kavels en te investeren in de aankleding van het totale centrumgebied Leidsche Rijn. Het is belangrijk om een prettige omgeving te creëren waar mensen graag komen, zich (sociaal) veilig voelen en tussen de verschillende functies kunnen bewegen in het centrum. Ook wanneer het gebied nog niet volledig is ontwikkeld, moet het aantrekkelijk zijn om te verblijven.

Advies verkeersveiligheid kruising Rijn Kennemerlaan – Musicalkade

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie Rijnkennemerlaan – Musicallaan

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
ga direct aan de slag met het verkeersveilig maken van de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan en neem daarbij het advies van de wijkraad uit november 2014 als uitgangspunt.

Advies verkeersveiligheid Utrechtseweg

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg.

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
• Voer het bestuurlijk en ambtelijk voorkeursalternatief ‘afsluiten Utrechtseweg ter hoogte van het lint voor doorgaand autoverkeer’ zo spoedig mogelijk uit;
• geef richting tegenstanders van de afsluiting voor autoverkeer duidelijk aan hoe met hun bezwaren wordt omgegaan. Toets deze bezwaren na de afsluiting en indien ze blijven bestaan, neem dan maatregelen om bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen;

Nieuwe Hockeyvereniging van start in Leidsche Rijn

12 Oktober 2015 , Utrecht-west / Leidsche Rijn — In oktober 2015 wordt een gloednieuwe hockeyclub opgericht in Leidsche Rijn. De nieuwe vereniging Hockey Club Rijnvliet (HC Rijnvliet) wordt gevestigd op Sportpark Rijnvliet in Leidsche Rijn.

Hockey Club Rijnvliet is ontstaan als antwoord op de groeiende hockeywachtlijsten in Utrecht en Leidsche Rijn. De VSU (Vereniging Sport Utrecht), de hockeybesturen van bestaande hockeyclubs MHC Fletiomare, Kampong, Zwaluwen Utrecht en de gemeente Utrecht steunen het initiatief.

Wijkraad stelt Koers en Werkwijze vast

De wijkraad heeft het document Koers en werkwijze vastgesteld. Vanaf nu is dit document de leiddraad voor het werk van de wijkraad. Het is opgeslagen in de downloadcategorie reglementen. download: 20150617 Voorstel koers en werkwijze (230...

Wijkraadadvies Markt(en) Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor een helder voorstel omtrent de invulling van de Markt(en) en standsplaatsen in Leidsche Rijn voor nu en in de nabije toekomst.

Bij het opstellen van dit voorstel zien wij graag dat de bewoners en ondernemers van en uit Leidsche Rijn betrokken worden. Graag zouden we zien dat in dat voorstel in ieder geval de volgende punten behandeld worden. Daarnaast verwijzen we graag naar ons eerdere wijkraadadvies “Markt Terwijde” uit april 2014.

Advies

Resultaat miniwijkraadpleging welzijn maart 2015

Begin maart heeft de wijkraad een miniwijkraadpleging gehouden via de website. Deze is door maar 22 respondenten ingevuld. Niet genoeg om veel belang aan de resultaten te hechten, maar niettemin willen wij ze niet aan onze achterban onthouden, zeker niet aan degenen...

Miniwijkraadpleging Welzijn en buurteams

Ter voorbereiding van de vergadering van wijkraad Leidsche Rijn op 18 maart a.s. over het thema Welzijn houdt de wijkraad een miniwijkraadpleging waarin u uw vragen, opmerkingen en ervaringen kunt meedelen over de buurtteams, het z.g.n. vernieuwend welzijnsbeleid van...