Resultaat wijkraadpleging december 2014

In december 2014 hebben de wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern een gezamenlijke wijkraadpleging gehouden. In beide wijken is dezelfde vragenlijst uitgezet onder 3000 adressen. In Leidsche Rijn leverde dat een respons op van 357 ofwel 12% ingevulde formulieren...

Prettige feestdagen en een goed en gezond 2015

Wijkraad Leidsche Rijn wenst alle bewoners en ondernemers in Leidsche Rijn prettige feestdagen en een goed en gezond 2015. Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op woensdag 21 januari om 20.00 uur in de theaterzaal van Forum ’t Zand met het thema...

Antwoord B&W op vervolgadvies Markt Terwijde

In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden....

Wijkraadvergadering verkeer 29 oktober 2014

Verkeersveiligheid moet & kan beter! De commissie verkeer van de wijkraad Leidsche Rijn organiseert de wijkraadsvergadering over Verkeer op woensdagavond 29 oktober a.s. Begin 2014 heeft de Wijkraad een aantal belangrijke knelpunten onder de aandacht gebracht die...
Start bouw Bioscoop Berlijnplein

Start bouw Bioscoop Berlijnplein

Vrijdagmiddag om 13:30 werd met een half uur vertraging de bouw van de bioscoop van Cinemec aan het Berlijnplein gestart door wethouder jongerius en Cinemec directeur Kuipers. In juli 2015 zou hij open moeten gaan.Verstuurd vanaf mijn iPhone

1 oktober Wijkraad Leidsche Rijn – Jongeren

Agenda woensdag 1 okt 2014 Wijkraadvergadering Leidsche Rijn: Jongeren in Leidsche Rijn Locatie: Leidsche Rijn College Aanvang: 20.00 uur Opening Vorige notulen & openstaande actiepunten Mededelingen voorzitter & secretaris Mededelingen wijkbureau &...

Ondernemen in winkelcentrum Terwijde

Beste wijkraad, Voor jullie informatie. Als mogelijk ondernemer voor het winkelcentrum terwijde heb ik de site bekeken en in september 2013 met de verhuurder contact opgenomen over de mogelijkheid een koffiebar te openen in het winkelcentrum. Als antwoord kreeg ik dat...

Agenda wijkraadvergadering 11 juni 2014

Agenda woensdag 11 juni 2014 Wijkraadvergadering Leidsche Rijn: Een avondje uit (Cultuur & Horeca in Leidsche Rijn) Locatie: Kop van The Wall, De vergadering wordt gehouden in de leegstaande “kop”van de Wall (het noordelijke eind). De ingang is op het...
Bestuur wijkraad uitgebreid

Bestuur wijkraad uitgebreid

Op de wijkraadvergadering van 14 mei 2014 is het dagelijksbestuur van wijkraad Leidsche RIjn opnieuw vastgesteld. Secretaris en penningmeester maakten hun termijn van 2 jaar vol en werden voor een volgende termijn herkozen. Voorzitter en het algemeen bestuurslid...

agenda vergadering wijkraad LR 14 mei

Agenda woensdag 14 mei 2014 Wijkraadvergadering Leidsche Rijn: Locatie: Bouwloods/Bierbrouwerij Maximus Aanvang: 20.00 uur 1. Opening 2. Vorige notulen en openstaande actiepunten 3. Mededelingen Voorzitter/bestuur 4. Ingekomen stukken secretaris 5. Mededelingen...

groen in de wijk

In de 2014 zijn de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern aan de beurt om een gemeentelijk wijkgroenplan op te stellen en uit te voeren. Daarvoor is per wijk 400.000 Euro uitgetrokken. Om beslagen ten ijs te komen organiseerde wijkraad Leidsche Rijn de eerste thema...