Advies informatiebijeenkomsten Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft het volgende advies naar het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Utrecht gestuurd.

Gebleken is dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn zeer dynamisch is en plannen soms versnellen, soms vertragen en soms drastisch wijzigen. Voor bewoners en ondernemers is het vaak lastig om te onderscheiden in de hedendaagse informatiestroom wat nu waar, deels waar en onjuist is.
Vandaar dat we willen vragen om een heldere en periodieke informatiedag aan de wijk, waarbij iedereen zich weer kan informeren over de laatste stand van zaken en vragen kan stellen.

Uitslag eindejaarswijkraadpleging 2013

Eind 2013, begin 2014 heeft de wijkraad, evenals eind 2012/2013, weer een eindejaarswijkraadpleging gehouden, met grotendeels dezelfde vragen als de vorige keer. Je kunt dus vergelijken. Dit jaar hebben we wat meer vragen gesteld. Die vind je via de links onderaan de...

thema-avond “Licht en Natuur in het Maximapark”.

Het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn organiseert een thema-avond met als onderwerp “Licht en Natuur in het Maximapark”. Aanleiding voor deze thema-avond is de discussie, die op het moment ontstaat rond de wens van sommigen in de maatschappij om ter bevordering...

Eindejaarswijkraadpleging

Evenals in vorige jaren houdt wijkraad dit jaar aan het eind van het jaar ook weer een eindejaarswijkraadpleging om te peilen hoe blij de bewoners van onze wijk nu zijn met de wijk. De vragen zijn grotendeels gelijk aan die van vorig jaar, er zijn er wel nog een paar...
Leidsche Rijn Boulevard (Stadsbaan) geopend

Leidsche Rijn Boulevard (Stadsbaan) geopend

Vandaag op 15-11-2013 is de Stadsbaan tussen Hogeweidebaan en de Laurier weg van rotonde Parkwijk naar de Gele Brug voor het autoverkeer geopend. Die laatste wordt nu een stuk drukker omdat het verkeer dat door HogeWeide reed er nu bij komt. Dat betekent dat de...

Advies n.a.v. Schouw busbaan lijn 28

De wijkraden Vleuten de Meern en Leidsche Rijn hebben, met de Fietsersbond en mede namens ouders en bestuur van het Leidsche Rijn College, Ouderraad LRC, Belangengroep Huidige Bewoners Langerak-Parkwijk en bezorgde bewoners, de resultaten van de Schouw op...

Wijkraadadvies vervoersplan Qbuzz

Wijkraad Leidsche Rijn heeft gereageerd op het vervoersplan van Qbuzz voor 2014. Voor Qbuzz een reactie, B&W is dat een advies. Dat kunnen ze dan inbrengen bij de BRU, want die gaat er uiteindelijk over. Lees hier het advies: 20130727 Reactie/Advies vervoersplan...
Wijkraad Leidsche Rijn: Onze kinderen

Wijkraad Leidsche Rijn: Onze kinderen

Persbericht nav Wijkraadvergadering 10/7/2013 Woensdagavond 10 juli is er weer een succesvolle wijkraadavond geweest in Leidsche Rijn. Mede door de hoge opkomst en ruim respons op de miniwijkraadpleging kon er volop van gedachten gewisseld worden over het thema: Onze...

Miniwijkraadpleging Windmolens

Woensdag 17 juli bespreekt de wijkraad in een interne vergadering of ze ten aanzien van de windmolens een advies moet uitbrengen of niet. Daarbij is het van belang te weten hoe de meningen in Leidsche Rijn over de windmolens verdeeld zijn. Vul daarom de...
3e DTO bijeenkomst bij Haarrijnse plas

3e DTO bijeenkomst bij Haarrijnse plas

(persbericht DTO) De derde bijeenkomst van de Stichting Dienst Tijdelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn stond donderdagavond 3 juli in het teken van Zomerse plekken en plannen. Er waren (wellicht door het niet heel zomerse weer) minder mensen op af gekomen dan bij de...

9 juli raadsinformatieavond Terwijde

Dinsdagavond 9 juli om 20.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis kun je de raads(commissie)leden overtuigen van jouw visie op het windmolenplan op Lage Weide, dat zijn invloed ook zal doen gelden in Terwijde Oost, door het geluid en de schaduw van de molens en in heel...
Vijf nieuwe wijkraadsleden geïnstalleerd

Vijf nieuwe wijkraadsleden geïnstalleerd

Op de vergadering van 19 juni zijn 5 kandidaatsleden, vlnr Frank, Jolanda, (wethouder Victor Everhard), Roel, Ardt en Martine, als volledig lid van de wijkraad geïnstalleerd met een toespraakje door wijkwethouder Victor Everhard. Op de pagina Wie zitter er in de...

Skaeve Huse en studentenhuisvesting bij Rode Doos

Persbericht gemeente Utrecht Locatie Skaeve Huse gecombineerd met studentenhuisvesting: Verthorenpad/Overtuin in Leidsche Rijn De locatie Verthorenpad/Overtuin in Leidsche Rijn wordt voor de komende tien jaar de locatie voor zeven Skaeve Huse en circa 500...

Buurtservicepunt Leidsche Rijn van Parkwijk naar Langerak

Buurtservicepunt Leidsche Rijn is verhuisd naar Vrijetijdscentrum Voorn, Akkrumerraklaan 131 Utrecht, tussen basisschool De Achtbaan en De Boomgaard. Het BSP Leidsche Rijn is de wegwijzer voor alle bewoners van Parkwijk, Terwijde, het Zand, Grauwaart en Langerak....

Wijkwijzer 2013 – demografische gegevens per wijk

De afdeling onderzoek heeft in opdracht van de wijken de Wijkwijzer 2013 gemaakt. In de Wijkwijzer vindt u informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke thema’s worden de wijken met elkaar en met het stadsgemiddelde vergeleken. Ook...

Verslag consultatiebijeenkomst Skaeve Huse 15 april

Van de consultatiebijeenkomst over Skeave Huse en Studentenwoningen op 15 april 2013 in het Informatiecentrum Leidsche Rijn is een verslag gemaakt dat u hieronder aantreft: Verslag consultatiebijeenkomst Skaeve Huse 15 april (296...

dakpark A2 gaat Willem-Alexanderpark heten

Tot ieders verrassing is Willem-Alexanderpark de naam die uit de vele ingezonden namen (ongeveer 500) is gekozen. Na de stemming blijken op de naam ‘Willem-Alexanderpark’ zijn de meeste voorkeursstemmen uitgebracht. Het college van B&W heeft daarom...

Gemeente beperkt stallen fiets ook in Leidsche Rijn

Met een nieuw aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.32 van de APV het het gemeente bestuur vastgesteld dat in de hele stad fietsen als dan niet gebruiksklaar maar maximaal 28 dagen aaneengesloten mogen blijven staan en in het voetgangersgebied en bij stations maar...