Kinderraadsvergadering: Jonge democratie in Utrecht

Hoe moet Utrecht er volgens kinderen uit groep 7 en 8 van Utrechtse basisscholen uitzien? Wat zouden zij veranderen in hun wijk? En hoe zouden ze dat aanpakken? Over die vragen gaan de kinderen tijdens de Stedelijke Kinderraadsvergadering van 28 november op het...
Impressie wijkraadsvergadering 14 nov 2012

Impressie wijkraadsvergadering 14 nov 2012

Op de vergadering van de wijkraad in de bouwloods waren naast de wethouders Isabella en Everhard, veel wijkgenoten afgekomen en niet alleen voor het bier na afloop. Op de agenda stond de stand van zaken in de ontwikkeling van Leidsche Rijn. Nora Hugenholz, directeur...
Impressie informatieavond winkelcentrum Terwijde

Impressie informatieavond winkelcentrum Terwijde

De informatieavond op 6 november 2012 in het Wijkservicecentrum in Vleuten, was zeer druk bezocht. Vertegenwoordigers van MAB, de ontwikkelingsmaatschappij die het winkelcentrum ontwikkelt, gaven een presentatie van de opzet van het winkelcentrum en de branche opzet....

Tijdelijke route door LRC naar de stad verbeterd

Op de vergadering van 10 oktober jl. spraken we met de projectleider over onder andere de tijdelijke verkeerssituatie rondom de Graauwaartsingel. Hij zou nog een terugkoppeling geven over de vragen die niet konden worden beantwoord. Onderstaand de vragen en de...

Utrecht vraagt reacties op parkeeraanpak voor auto en fiets

Het Utrechts college van burgemeester en wethouders wil graag weten hoe de stad denkt over de nota Stallen en Parkeren. Na raadpleging van wijkraden, ondernemers, ontwikkelaars, woningcorporaties en experts, heeft het college deze Nota Stallen en Parkeren opgesteld....

Informatieavond Winkelcentrum Terwijde 6 nov 2012

Op dinsdag 6 november organiseert de gemeente een informatieavond waar het ontwerp van het winkelcentrum Terwijde door de ontwikkelaars wordt toegelicht. Begin december draagt de gemeente de bouwrijpe grond over aan de ontwikkelaars. Zij starten vervolgens met de...

Gemeente Utrecht onderzoekt haalbaarheid windmolens

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide verder onderzoeken. Daarbij wordt op verschillende locaties gekeken naar onder meer de landschappelijke inpassing, mogelijke hinder voor de omgeving en veiligheid. Een...
Nieuwe wegen rond Leidsche Rijn Centrum

Nieuwe wegen rond Leidsche Rijn Centrum

De komende tijd worden in verband met het bouwrijp maken van het terrein voor Leidsche Rijn Centrum de wegen weer flink verlegd. Eind december zou het er uit moeten zien zoals op het volgende plaatje. Het verkeer uit Terwijde en Vleuten wordt via de Grauwaart Singel...

Gemeente Utrecht onderzoekt haalbaarheid windmolens

De gemeente Utrecht gaat de mogelijkheden voor de bouw van windmolens op bedrijventerrein Lage Weide verder onderzoeken. Daarbij wordt op verschillende locaties gekeken naar onder meer de landschappelijke inpassing, mogelijke hinder voor de omgeving en veiligheid. Een...

Advies wijkraad Leidsche Rijn over dakpark A2

Naar aanleiding van de participatieavond voor bewoners over het park op het dak van de A2 heeft wijkraad Leidsche Rijn een advies uitgebracht aan B&W: – Het park de naam “Leidsche Rijn Boulevard” te geven – In de toekomst voor betere...

Groene diversiteit en Natuur in de wijk

Thema- en kennismakingsavond Natuur en Milieu Platform Leidsche Rijn. Nu Leidsche Rijn een aardig eind op weg is naar zijn definitieve vorm ervaren de bewoners van zowel nieuwe alsook de oude gebieden langzaam aan hoe het eindresultaat er zal gaan uitzien. Ook is dit...

Lawaaige Smeerboel

Zaterdag werd het festival Smeerboel gehouden bij de Rode Doos. Uit Langerak werd via Twitter stevig geklaagd over het lawaai. De politie meldde dat er geen normen werden overschreden en dat klachten naar de gemeente moeten worden gestuurd. Aanvragen voor een...

Wijkraad Leidsche Rijn vult gat

Veel problemen die in de wijk Vleuten-De Meern spelen, gelden ook voor de rest van Leidsche Rijn, en andersom. Daarom wil de Wijkraad Leidsche Rijn het gat wil opvullen dat er ligt, nu de Wijkraad uit Vleuten-De Meern officieel is opgedoekt. Lees meer op...

Doe mee met wijkraad Leidsche Rijn

Wijkraad Leidsche Rijn bestaat uit nog maar 8 enthousiasme bewoners van Leidsche Rijn. Dat zouden er minstens 16 moeten zijn. Er is dringend behoefte aan meer leden. Wilt u ook invloed hebben op wat er in uw wijk gebeurd en dat doen in de vorm van bijhouden van wat er...

Nieuwsbrief juni 2012 Wijkraad Leidsche Rijn

De tweede editie van 2012 van de Nieuwsbrief van wijkraad Leidsche Rijn is uit en wordt elektronisch verspreid via Twitter, de website en e-mail. download: Nieuwsbrief WRLR juni 2012 (343 downloads) Op papier wordt hij in 1000 ex gedrukt en verspreid via diverse...

Gemeente herstelt fout bij selectie relikavel Hoge Woerd

Gewijzigde uitslag selectie kavel B Hoge Woerd De gemeente heeft bij de voorlopige selectie van de twee kavels in Hoge Woerd, Leidsche Rijn een fout gemaakt, door niet tijdig te signaleren dat het plan van Rijnwaarde en de GKV Leidsche Rijn niet aan de randvoorwaarden...

Wijkraad Vleuten-De Meern bestaat officieel niet meer

De wijkraad Vleuten-De Meern functioneerde al lange tijd niet meer, al probeerden enkele overgebleven wijkraadsleden nog om een nieuwe wijkraad te vormen. Wethouder Wijkgericht Werken Kreijkamp en wijkwethouder Isabella hebben nu in een brief laten weten dat de...