Wijkdialoog over wijkambities

De wijkmanager van Leidsche Rjjn heeft alle bekende actieve Leidsche Rijners uitgenodigd voor een dialoog over de wijkambities voor 2014.  Bent u niet uitgenodigd maar vertegenwoordigt u een organisatie in Leidsche Rjjn, of bent u persoonlijk actief betrokken bij de...
Proef met ondergrondsinzamelen van plastic afval

Proef met ondergrondsinzamelen van plastic afval

De bewoners van Langerak hebben een brief ontvangen van de gemeente waarin wordt aangekondigd dat in deze wijk een proef gaat worden gehouden met het ondergronds inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. In Langerak zijn eerder dit jaar de kliko’s voor GFT...

Nieuwe wijkwethouder Leidsche Rijn

Na het vertrek van Harrie Bosch heeft Leidsche Rijn een nieuwe wijkwethouder gekregen, Victor Everhardt (D66) met de portefeuilles Volksgezondheid,  Welzijn/WMO,  Stationsgebied en Diversiteit. De opvolger van Harrie Bosch, Gilbert Isabella wordt de nieuwe...

Utrecht bevriest deel kantorenprogramma

Om de kantorenmarkt in Utrecht gezond te houden, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten selectiever nieuwe kavels uit te geven. De focus is gericht op behoud van een gezonde markt voor de bestaande kantoren en op transformatie van leegstaande...

College geeft concept ontwikkelingskader detailhandel vrij

Het college heeft het concept ontwikkelingskader detailhandel vrijgegeven. Het beleidskader wordt gebruikt om detailhandelsontwikkelingen te toetsen en beschrijft op hoofdlijnen de winkelstructuur in Utrecht, de verwachte marktontwikkelingen voor de komende jaren en...

Actie voor Voedselbank Leidsche Rijn

De CDA contactgroep Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn vraagt aandacht voor de Voedselbank Leidsche Rijn. Vorig jaar waren er nog 21 gezinnen in Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn afhankelijk van de Voedselbank, op dit moment zijn het er 35. Ook staan er nog 10...

Advies Ondernemersvoorzieningen Leidsche Rijn

De wijkraad adviseert:
De komst van kleinere en lokale ondernemers, winkeliers handelaars naar Winkelcentrum Leidsche Rijn actief te bevorderen
Te voorkomen dat Winkelcentrum Leidsche Rijn uiteindelijk een winkelketencentrum Leidsche Rijn wordt.
De aanwezige expertise van bijvoorbeeld afdelingen EZ en KvK actief te gebruiken om lokale ondernemers te informeren, te stimuleren en te begeleiden bij het openen van een 2e vestiging of verhuizing naar WC LR

Advies Bioscoopruimte Leidsche Rijn

De wijkraad adviseert het college actief een rol te gaan spelen in het aantrekken van ondernemers die de exploitatie van een bioscoopruimte in Leidsche Rijn willen oppakken.

Nieuwe wijkmarkt in Terwijde

Mede door de resultaten van de wijkraadpleging die de Wijkraad begin dit jaar heeft gehouden, krijgt Terwijde een wekelijkse markt. Vanaf vrijdag 14 oktober staat de markt iedere vrijdag van 14:00-19:00 uur (in de zomer tot 20:00 uur) op het Muziekplein bij...

Agenda vergadering 13 september 2011

Beste wijkgenoten, Op dinsdag 13 september 2011 zal om 20.00 uur de vergadering plaatsvinden in Anafora. De verkeerscommissie zal spreken over de op 3 maart 2011 in kaart gebrachte fietsknelpunten, welke knelpunten door raadsleden ‘geadopteerd’ zouden...

Infomatieavond SP Rijnvliet

Donderdag 23 juni was er een informatieavond over het SP voor Rijnvliet, de nieuwe wijk in de Strijviertel polder tussen de Strijkviertelplas, de Rijksstraatweg, de Sportvelden en de Stadsbaan/A2. De opkomst bestond voornamelijk uit bewoners van de Rijksstraatweg en...

Winkelcenrum in Terwijde weer vertraagd

In een brief aan de commissie Stad en Ruimte van 1 juni 2011 informeert de wijkwethouder van Leidsche Rijn, Harrie Bosch, de raad over de nieuwe vertragingen van de winkelcentra Terwijde en Leidsche Rijn Centrum. Voor Terwijde wordt nu uitgegaan van een oplevering in...

Windmolens van 145m hoog op Lage Weide

De wijkraad heeft het verzoek gekregen mee te praten over de plaatsing van 8-13 windturbines, met een ashoogte van 100m en wieken van ca 45m, op het industrie terrein Lage Weide. Niet over óf ze geplaatst worden, maar alleen over waar ze het best geplaatst worden. Het...

Rapportage 1-meting Leidsche Maan

De wijkraad heeft van B&W de rapportage 0 meting en 1 meting ontvangen over het hostel “Leidsche Maan” in ’t Zand. Wij citeren uit de brief van B&W aan de commissie Mens en Samenleving: Het hostel is op 15 juni 2010 geopend in deelgebied het...

Reactie van B&W op advies fietsbrug 4

Vandaag ontvingen wij de reactie van B&W op ons vierde advies over de fietsbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al. Het komt erop neer dat B&W geen heil zien in het plan van de fietsersbond te brug te verlengen met een viaduct over de Lessinglaan. Ze zien daar...

Luchtmeetnet online

Het nieuwe luchtmeernet, waaraan op advies van de Wijkraad twee meetpunten in Leidscherijn zijn toegevoegd, is door de gemeente online gezet, zie http://www.utrechtmilieu.nl/meetnet/. De eerste metingen over januari en februari zijn er op te vinden. Voor het meetpunt...

Rapportage wijkraadpleging 2010

In de wijkraadpleging in 2009 kwamen de verschillende speerpunten van de Wijkraad aan de orde, namelijk: verkeer, veiligheid en voorzieningen. Tevens werd er aandacht besteed aan de Wijkraad. Dit jaar wenste de Wijkraad meer inzicht in de tevredenheid en behoefte van...

Bezoek gemeenteraad aan Leidscherijn met thema Verkeer

Op donderdag 3 maart was de gemeenteraad (een afvaardiging daarvan) op bezoek in Leidsche Rijn. De gemeenteraadsleden wilden weten hoe het ondermeer gesteld is met de fietsvoorzieningen en veiligheid in Leidsche Rijn. Op de vergadering werd door een vertegenwoordiger...

Bestemminsplan Hoge Weide vastgesteld

Op 6 januari 2011 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Hoge Weide Ontwikkeling gewijzigd vastgesteld.De raad heeft bij de vaststelling een amendement aangenomen. Hierdoor kunnen er winkels komen in de plint van de gebouwen aan de Hogeweidebaan en in het meest zuidelijke deel van de Stadsbaan.