Weekmarkt

Dossier van de Wijkraad Leidsche Rijn

In 2011 ging de wijkraad voor het eerst met de weekmarkt aan de slag. Op dat moment was het ontbreken van een markt hetgeen waar de wijkraad zich voor inzette. In 2014 waren de abrubte locatie wijziging en de bouw van het Berlijnplein aanleiding om opnieuw met de markt aan de slag te gaan.

 

2011: advies voor realisatie markt Terwijde
In de plannen van Leidsche Rijn Centrum is opgenomen dat er op het Berlijnplein een weekmarkt komt. De uitstel van de ontwikkeling van het centrum zorgde er echter voor dat de inwoners van Leidsche Rijn nog niet in hun eigen omgeving naar een markt konden. De wijkraad signaleerde echter wel de behoefte aan een markt in haar wijkraadpleging van 2011. Mede naar aanleiding van deze wijkraadpleging en advies hierover aan het college van B&W, kwam in oktober 2011 de weekmarkt op het Muziekplein (bij het station) in Terwijde.

2014: commotie na locatie wijziging
Na de opening van het winkelcentrum Terwijde werd de markt verplaatst naar winkelcentrum Parkwijk. Over deze locatie wijziging ontstond er opnieuw discussie over de markt, zowel bij inwoners als bij (markt)ondernemers. De wijkraad vertaalde dit in advies aan B&W. Helaas heeft dit niet geleid tot een heroverweging van de locatie.

2015: Invulling Berlijnplein
Eind 2014 onderzochten we in een miniwijkraadpleging de behoeften aan een markt en de wensen voor de invulling van het marktplein in Leidsche Rijn Centrum (Brusselplein). De wijkraad beraadt zich nu over hoe we de resultaten van de wijkraadpleging gaan omzetten in een advies.

i

Adviezen

  • [Download niet gevonden]
  • [Download niet gevonden]
  • [Download niet gevonden]
  • [Download niet gevonden]
  • [Download niet gevonden]
  • [Download niet gevonden]

Documenten

  • [Download niet gevonden]

 

Vergaderingen

 

Linken naar relevante vergaderingen – bijeenkomsten die hierover gingen of gaan

 

Facebook

Facebook pages etc

Linked-in

Linked-in

Twitter