Contact wijkraad Leidsche Rijn

Heeft u een vraag of idee voor de wijkraad?

E-mail

Het gemakkelijkst kunt u een mail sturen naar info@wijkraadleidscherijn.nl. De bestuursleden kijken dan naar welke commissie of wijkraadslid de mail het beste doorgezet kan worden. Ingekomen e-mails worden tijdens de wijkraadvergadering besproken.

Wijkraadavonden

Bezoek onze maandelijkse wijkraadavonden. Data, tijden en locatie verschillen. Houdt daarvoor onze sociale kanalen in de gaten.

Postadres

Mocht u post naar ons willen versturen dan gaat dit via het Wijkbureau Leidsche Rijn.
Houdt u er wel rekening mee dat dit een lang traject is.

Wijkraad Leidsche Rijn
p/a Wijkbureau Leidsche Rijn
Postbus 8395,
3503 RJ Utrecht