Wijkraadavond over Resultaten wijkraadpleging 2016 LR/VdM

Op woensdag 23 maart 20:00 worden de resultaten gepresenteerd van de jaarlijkse wijkraadpleging van de wijkraden van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Thema van de wijkraadpleging is dit jaar Wonen en Welzijn.

Belangrijke terugkerende thema’s zijn wonen, verkeer, duurzaamheid, veiligheid en voorzieningen. Er zal antwoord worden gegeven op vragen als; Worden de verwachtingen ten aanzien van het wonen in Leidsche Rijn / Vleuten de Meern waargemaakt? Hoe belangrijk is gescheiden inzameling van huisvuil voor de bewoners en hoeveel mensen nemen energie besparende maatregelen? En wat vinden de bewoners van zorg,- en welzijnsvoorzieningen en in hoeverre wordt hier gebruik van gemaakt?

Wijkraadpleging Wonen

De wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern willen graag weten hoe u denkt over wonen, zorg, welzijn en duurzaamheid in uw wijk.

Daarvoor worden een zgn aselecte steekproef van de bewoners met een brief uitgenodigd een vragen lijst in te vullen. Daarnaast mag de vragenlijst ook op eigen initiatief worden ingevuld.

Bent u niet uitgenodigd maar bent u wel nieuwsgierig naar de vragen en wilt u ze ook invullen ga daar naar een van de onderstaande links:

(let op: als u wel een uitnodiging per brief heeft ontvangen gebruik dan de link met code uit de brief)

Woont u in Leidsche Rijn (wijk 9) klik dan op

http://www.desan.nl/wijkraadplegingLR

Woont u in Vleuten, de Meern of Haarzuilens klik dan op

http://www.desan.nl/wijkraadplegingVM

Resultaat miniwijkraadpleging welzijn maart 2015

Begin maart heeft de wijkraad een miniwijkraadpleging gehouden via de website. Deze is door maar 22 respondenten ingevuld. Niet genoeg om veel belang aan de resultaten te hechten, maar niettemin willen wij ze niet aan onze achterban onthouden, zeker niet aan degenen...

Miniwijkraadpleging Welzijn en buurteams

Ter voorbereiding van de vergadering van wijkraad Leidsche Rijn op 18 maart a.s. over het thema Welzijn houdt de wijkraad een miniwijkraadpleging waarin u uw vragen, opmerkingen en ervaringen kunt meedelen over de buurtteams, het z.g.n. vernieuwend welzijnsbeleid van...

Resultaat wijkraadpleging december 2014

In december 2014 hebben de wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern een gezamenlijke wijkraadpleging gehouden. In beide wijken is dezelfde vragenlijst uitgezet onder 3000 adressen. In Leidsche Rijn leverde dat een respons op van 357 ofwel 12% ingevulde formulieren...