Wijkraad stelt Koers en Werkwijze vast

De wijkraad heeft het document Koers en werkwijze vastgesteld. Vanaf nu is dit document de leiddraad voor het werk van de wijkraad. Het is opgeslagen in de downloadcategorie reglementen. download: 20150617 Voorstel koers en werkwijze (230...
Bestuur wijkraad uitgebreid

Bestuur wijkraad uitgebreid

Op de wijkraadvergadering van 14 mei 2014 is het dagelijksbestuur van wijkraad Leidsche RIjn opnieuw vastgesteld. Secretaris en penningmeester maakten hun termijn van 2 jaar vol en werden voor een volgende termijn herkozen. Voorzitter en het algemeen bestuurslid...
Vijf nieuwe wijkraadsleden geïnstalleerd

Vijf nieuwe wijkraadsleden geïnstalleerd

Op de vergadering van 19 juni zijn 5 kandidaatsleden, vlnr Frank, Jolanda, (wethouder Victor Everhard), Roel, Ardt en Martine, als volledig lid van de wijkraad geïnstalleerd met een toespraakje door wijkwethouder Victor Everhard. Op de pagina Wie zitter er in de...

Terugblik wijkraad activiteiten in 2012

Graag wil de wijkraad Leidsche Rijn terugblikken op haar activiteiten en aanwezigheid in de wijk Leidsche Rijn in 2012. Kort samengevat staat hier onze werkzaamheden: 10 openbare vergaderingen georganiseerd (o.a. over Verkeer, Veiligheid, Ondernemen, Winkel gebieden...

Doe mee met wijkraad Leidsche Rijn

Wijkraad Leidsche Rijn bestaat uit nog maar 8 enthousiasme bewoners van Leidsche Rijn. Dat zouden er minstens 16 moeten zijn. Er is dringend behoefte aan meer leden. Wilt u ook invloed hebben op wat er in uw wijk gebeurd en dat doen in de vorm van bijhouden van wat er...