Advies voorzieningen ouderen

Als opvolging van de beperkte wijkraadpleging en de wijkraadbijeenkomst over voorzieningen voor ouderen in Leidsche Rijn in november 2013, heeft wijkraad Leidsche Rijn een ongevraagd advies gestuurd aan B&W. De concrete punten uit het advies zijn: 1. Doe een...

De Buurtkamer voor 55+ Terwijde

De Buurtkamer is voor mensen (55+) die het gezellig vinden om af en toe hun tijd samen met leeftijdgenoten door te brengen. De bezoekers kunnen klaverjassen, (nieuwe) contacten opdoen, koffie drinken met iets lekkers etc.. Ook is er regelmatig een uitje in de buurt of...