Wijkraad Leidsche Rijn kritisch over schrappen buslijnen en haltes

De Wijkraad is kritisch op het nieuwe OV-plan van de Provincie. Het voorstel van Qbuzz en U-OV leidt tot een lagere dekking van openbaar vervoer in de wijk Leidsche Rijn. Buslijnen en haltes worden geschrapt, reistijden worden langer en loopafstanden naar bushaltes worden groter. De wijkraad Leidsche Rijn vindt de keuzes onlogisch, omdat Leidsche Rijn een wijk in opbouw is, waar de dekking van het openbaar vervoer nu al beperkter is dan in de rest van de stad.

Advies n.a.v. Schouw busbaan lijn 28

De wijkraden Vleuten de Meern en Leidsche Rijn hebben, met de Fietsersbond en mede namens ouders en bestuur van het Leidsche Rijn College, Ouderraad LRC, Belangengroep Huidige Bewoners Langerak-Parkwijk en bezorgde bewoners, de resultaten van de Schouw op...

Wijkraadadvies vervoersplan Qbuzz

Wijkraad Leidsche Rijn heeft gereageerd op het vervoersplan van Qbuzz voor 2014. Voor Qbuzz een reactie, B&W is dat een advies. Dat kunnen ze dan inbrengen bij de BRU, want die gaat er uiteindelijk over. Lees hier het advies: 20130727 Reactie/Advies vervoersplan...

Antwoord BRU op reacties OV 2013

Wijkraad Leidsche Rijn en vele andere organisatie in en om Utrecht hebben gereageerd op het document Uitgangspunten OV 2013. Ook heeft WR Leidsche Rijn ingesproken op de RaadsInformatieavond daarover op 17 april j.l. Zie de brief van het BRU: 20120615 Brief...