Antwoord B&W op vervolgadvies Markt Terwijde

In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden....

Advies voorzieningen ouderen

Als opvolging van de beperkte wijkraadpleging en de wijkraadbijeenkomst over voorzieningen voor ouderen in Leidsche Rijn in november 2013, heeft wijkraad Leidsche Rijn een ongevraagd advies gestuurd aan B&W. De concrete punten uit het advies zijn: 1. Doe een...

Advies n.a.v. Schouw busbaan lijn 28

De wijkraden Vleuten de Meern en Leidsche Rijn hebben, met de Fietsersbond en mede namens ouders en bestuur van het Leidsche Rijn College, Ouderraad LRC, Belangengroep Huidige Bewoners Langerak-Parkwijk en bezorgde bewoners, de resultaten van de Schouw op...