Antwoord B&W op vervolgadvies Markt Terwijde

In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden....

Reactie op advies Leeuwesteyn

De wijkraad heeft een reactie ontvangen om haar advies om het gebied Leeuwesteyn Noord te gebruiken voor recreatie in afwachting van de bouw. Het projectbureau antwoord daarop dat ze verwachten dat er over twee jaar begonnen gaat worden met bouwrijp maken en dat deze...

Reactie van B&W op advies fietsbrug 4

Vandaag ontvingen wij de reactie van B&W op ons vierde advies over de fietsbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al. Het komt erop neer dat B&W geen heil zien in het plan van de fietsersbond te brug te verlengen met een viaduct over de Lessinglaan. Ze zien daar...