Advies Buurthuizen Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn spreekt haar zorgen uit over het nieuwe buurthuizen beleid van de gemeente Utrecht. Zij doet dit in een gevraagd advies op basis van het gemeenterapport “Maatschappelijk Initiatief Onderdak”, waarin de gemeente de gevolgen van het nieuwe beleid voor Leidsche Rijn heeft gepresenteerd.

Advies Betrek bewoners en ondernemers bij plan voor culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum

De Wijkraad Leidsche Rijn is van mening dat bewoners en lokale ondernemers actief moeten worden betrokken bij de plannen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum. De ambities om een culturele trekker van formaat te realiseren moeten worden vastgehouden. De plannen voor een schouwburg XL zijn geschrapt en het budget is gehalveerd van € 8 miljoen naar € 3,65 miljoen, maar de wijkraad vindt dat de gemeente zich moet houden aan de belofte van een culturele voorziening van formaat voor alle bewoners van Leidsche Rijn.

Advies informatie voorziening mbt Rijnvliet

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan B&W van
Utrecht, waarin zij adviseert bewoners en de wijkraad te informeren over de
plannen van de nog te bouwen wijk Rijnvliet.
Advies
Wijkraad Leidsche Rijn vraagt voor de nieuw te ontwikkelen wijk Rijnvliet in
Leidsche Rijn specifiek aandacht voor de informatievoorziening naar (toekomstige)
bewoners en de wijkraad.

Advies evaluatie van de co-productie Muziekplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan het college
van B&W van Utrecht over het CO-productieproces rond het Muziekplein in Terwijde
Leidsche Rijn

Advies
Wijkraad Leidsche Rijn adviseert het college van B&W van de Gemeente Utrecht
het co-productieproces van het Muziekplein door een onafhankelijke partij te laten
evalueren en de resultaten hiervan mee te nemen in het vervolgproces van de coproductie.

Advies Inrichting en aankleding braakliggende terreinen en Berlijnplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies aan B&W van Utrecht verstuurd, waarin zij aandacht vraagt voor de tijdelijke inrichting en aankleding van braakliggende kavels in Leidsche Rijn Centrum.

Advies

De wijkraad adviseert om budget vrij te maken en invulling te geven aan tijdelijke inrichting van de later te ontwikkelen kavels en te investeren in de aankleding van het totale centrumgebied Leidsche Rijn. Het is belangrijk om een prettige omgeving te creëren waar mensen graag komen, zich (sociaal) veilig voelen en tussen de verschillende functies kunnen bewegen in het centrum. Ook wanneer het gebied nog niet volledig is ontwikkeld, moet het aantrekkelijk zijn om te verblijven.

Advies verkeersveiligheid kruising Rijn Kennemerlaan – Musicalkade

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie Rijnkennemerlaan – Musicallaan

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
ga direct aan de slag met het verkeersveilig maken van de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan en neem daarbij het advies van de wijkraad uit november 2014 als uitgangspunt.

Advies verkeersveiligheid Utrechtseweg

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg.

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
• Voer het bestuurlijk en ambtelijk voorkeursalternatief ‘afsluiten Utrechtseweg ter hoogte van het lint voor doorgaand autoverkeer’ zo spoedig mogelijk uit;
• geef richting tegenstanders van de afsluiting voor autoverkeer duidelijk aan hoe met hun bezwaren wordt omgegaan. Toets deze bezwaren na de afsluiting en indien ze blijven bestaan, neem dan maatregelen om bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen;

Advies informatiebijeenkomsten Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft het volgende advies naar het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Utrecht gestuurd.

Gebleken is dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn zeer dynamisch is en plannen soms versnellen, soms vertragen en soms drastisch wijzigen. Voor bewoners en ondernemers is het vaak lastig om te onderscheiden in de hedendaagse informatiestroom wat nu waar, deels waar en onjuist is.
Vandaar dat we willen vragen om een heldere en periodieke informatiedag aan de wijk, waarbij iedereen zich weer kan informeren over de laatste stand van zaken en vragen kan stellen.

Wijkraadadvies Markt(en) Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor een helder voorstel omtrent de invulling van de Markt(en) en standsplaatsen in Leidsche Rijn voor nu en in de nabije toekomst.

Bij het opstellen van dit voorstel zien wij graag dat de bewoners en ondernemers van en uit Leidsche Rijn betrokken worden. Graag zouden we zien dat in dat voorstel in ieder geval de volgende punten behandeld worden. Daarnaast verwijzen we graag naar ons eerdere wijkraadadvies “Markt Terwijde” uit april 2014.

Advies