Adviezen en reacties

Adviezen wijkraad Leidsche Rijn

Wijkraad Leidsche Rijn adviseerde de afgelopen jaren het college van burgemeester en wethouders over verschillende onderwerpen in de wijk Leidsche Rijn. Hieronder leest u de adviezen van de wijkraad en de reacties van het college.

U kunt deze ook terug vinden op de website van de gemeente

Adviezen

Advies verkeersveiligheid kruising Rijn Kennemerlaan – Musicalkade

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie Rijnkennemerlaan – Musicallaan

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
ga direct aan de slag met het verkeersveilig maken van de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan en neem daarbij het advies van de wijkraad uit november 2014 als uitgangspunt.

Lees meer

Advies verkeersveiligheid Utrechtseweg

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg.

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
• Voer het bestuurlijk en ambtelijk voorkeursalternatief ‘afsluiten Utrechtseweg ter hoogte van het lint voor doorgaand autoverkeer’ zo spoedig mogelijk uit;
• geef richting tegenstanders van de afsluiting voor autoverkeer duidelijk aan hoe met hun bezwaren wordt omgegaan. Toets deze bezwaren na de afsluiting en indien ze blijven bestaan, neem dan maatregelen om bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen;

Lees meer

Advies informatiebijeenkomsten Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft het volgende advies naar het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Utrecht gestuurd.

Gebleken is dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn zeer dynamisch is en plannen soms versnellen, soms vertragen en soms drastisch wijzigen. Voor bewoners en ondernemers is het vaak lastig om te onderscheiden in de hedendaagse informatiestroom wat nu waar, deels waar en onjuist is.
Vandaar dat we willen vragen om een heldere en periodieke informatiedag aan de wijk, waarbij iedereen zich weer kan informeren over de laatste stand van zaken en vragen kan stellen.

Lees meer

Wijkraadadvies Markt(en) Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor een helder voorstel omtrent de invulling van de Markt(en) en standsplaatsen in Leidsche Rijn voor nu en in de nabije toekomst.

Bij het opstellen van dit voorstel zien wij graag dat de bewoners en ondernemers van en uit Leidsche Rijn betrokken worden. Graag zouden we zien dat in dat voorstel in ieder geval de volgende punten behandeld worden. Daarnaast verwijzen we graag naar ons eerdere wijkraadadvies “Markt Terwijde” uit april 2014.

Advies

Lees meer

Adviezen downloads

 

 

Reacties

Reactie BenW op advies naamgeving dakparkA2

B&W hebben gereageerd op ons advies over de procedure van de naamgeving van het dakparkA2. B&W stellen zich op het standpunt dat omdat er zoveel mensen namen hebben ingestuurd, het selecte groepje deelnemers aan de participatie niet representatief genoeg zijn...

Reactie op advies Leeuwesteyn

De wijkraad heeft een reactie ontvangen om haar advies om het gebied Leeuwesteyn Noord te gebruiken voor recreatie in afwachting van de bouw. Het projectbureau antwoord daarop dat ze verwachten dat er over twee jaar begonnen gaat worden met bouwrijp maken en dat deze...

Reactie van B&W op advies fietsbrug 4

Vandaag ontvingen wij de reactie van B&W op ons vierde advies over de fietsbrug tussen Leidsche Rijn en Oog in Al. Het komt erop neer dat B&W geen heil zien in het plan van de fietsersbond te brug te verlengen met een viaduct over de Lessinglaan. Ze zien daar...