Wijkraadbijeenkomst

Wijkraadbijeenkomst

tijd: wo 20 apr 2016 - 20:00 uur

locatie: Cluster Voorn
adres: Akkrumerraklaan 131, Utercht

Agenda woensdag 20 april 2016

Wijkraadavond Leidsche Rijn:           Actuele ontwikkelingen

locatie Cluster Voorn

Akkrumerraklaan 131, 3544 TT, Utrecht, Leidsche Rijn

Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20 uur

  • Opening 20.00 uur
  • Buurthuizen in Leidsche Rijn (van 20.00-20.45 uur)
  • Pauze 15 min
  • Verkeersveiligheid Leidsche Rijn  (van 21.00 – 22.00 uur)
  • 22.00 uur sluiting – napraten bij drankje

Verkeersveiligheid Leidsche Rijn  (van 20.00 – 20.45 uur)

Inleiding wijkraad 15 minuten, gesprek en vragen 30 minuten

Verkeersveiligheid is een regelmatig terugkerend onderwerp van onze wijkraadavonden. Leidsche Rijn kent een aantal hardnekkige problemen als het gaat om verkeersveiligheid. De oversteekplaatsen bij scholen, zoals over de Langerakbaan, de kruisingen van de Rijnkennemerlaan met de Jazzsingel, de Musicalkade en de busbaan in Parkwijk, de kruisingen met het Lint bij de oude Utrechtseweg, de fietsboulevard kruisingen met De Zandweg en de Parkzichtlaan bij sportpark UVV. Zomaar een aantal voorbeelden van gevaarlijke en onoverzichtelijke kruisingen waar fietsers met regelmaat worden aangereden.

De gemeente is ook al jaren op de hoogte van deze onveilige situaties. Maar waarom lukt het ze niet om deze punten adequaat aan te pakken? Bewoners, wijkraad en ingehuurde verkeersadviseurs geven goed onderbouwde adviezen op basis van praktijkervaring en vakkennis, maar wat wordt daar eigenlijk mee gedaan? en waarom duurt het zo lang voordat er daadwerkelijk iets wordt gedaan? en wat kunnen we leren van fouten die zijn gemaakt in het verleden?

Graag horen wij van bewoners en scholen wat zij vinden dat er anders moet. Hoe moet de gemeente de verkeersonveilige en onoverzichtelijke situaties voor fietsers en automobilisten aanpakken. De wijkraad is voornemens hier een advies over te schrijven aan het college en wil daarvoor uw input.

Pauze 15 min

Buurthuizen in Leidsche Rijn (van 21.00-21.45 uur)

Inleiding wijkraad 15 minuten, gesprek en vragen 30 minuten

De wijkraad heeft op 8 april een advies uitgebracht over het nieuwe buurthuizen beleid en beleid voor multifunctionele accomodaties (MFA’s) dat de gemeente wil invoeren. De wijkraad is van mening dat dit beleid onvoldoende is onderbouwd en dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met kwetsbare groepen en het toenemend aantal jongeren in de wijk. Bent u gebruiker van een buurthuis of MFA in Leidsche Rijn? met uw organisatie of als bewoner? en vindt u dat het beleid van de gemeente anders moet? kom dan naar de wijkraadavond en laat uw ideeën horen. Discussieer mee met wijkraadsleden, gemeente, bewoners en maatschappelijke organisaties over het nieuwe gemeentelijk beleid en wat hier beter of anders zou moeten.

22.00 uur sluiting van de avond en borrel.

 

bijlagen:

[Download niet gevonden]

[Download niet gevonden]

Voor vergaderschema 2016 zie hier: [Download niet gevonden]

Online reserveren is niet mogelijk voor dit evenement.