19 december 2018

Beste wijkbewoners,

Vandaag hebben de huidige voorzitters van de wijkraad Leidsche Rijn, te weten Madelon Veerman-Walgering en Evalien van ’t Veen en tevens laatste twee bestuursleden aangegeven aan het College van B&W dat zij per eind december 2018 het bestuur zullen opheffen. Dit is in overleg gegaan met de andere wijkraadsleden. Dit betekent dat er geen bestuur meer zal zijn, maar nog meer dat het een serieus signaal is naar de gemeente dat wij teleurgesteld zijn in de werkwijze van het huidige College naar ons als wijkraad Leidsche Rijn toe.

Wij wonen beiden al ruim 12 jaar in de wijk, hebben het gebouwd zien worden, ontwikkeld zien worden, zien groeien en bloeien. We bemerkten problemen, we zetten ons belangeloos in en hoopten er de wijk een stukje beter, veiliger, mooier te maken samen met de andere wijkraadsleden.

Zoals u wellicht weet is er in het nieuwe college akkoord van juni 2018 o.a. bepaald dat de wijkraden anders moeten gaan werken en financieel flink worden gekort. Belangrijkste is dat wij geen grote jaarlijkse wijkraadplegingen meer mogen houden en er geen andere informatiebron voor terug komt. Dit is voor ons dé manier om te weten wat er leeft in de buurt, in de wijk over bepaalde onderwerpen. Ook is nog steeds onduidelijk hoe het nieuwe college met participatie wil omgaan.  Er zijn gesprekken bezig over vooral stedelijke participatie, maar wij missen belangrijke gesprekken over hoe de stem vanuit de bewoners en de wijk naar de gemeente goed gehoord kan blijven worden. En dat het na vele jaren anders kan, is niet ons probleem, wel de rigoureuze, ondoorzichtige en langdurige manier.

In ons laatste advies over Behoud het goede van participatie vanuit de wijk (20 dec 2018) is een manier om het College wakker te schudden. We maken ons grote zorgen dat het mis gaat, te lang duurt, er kennis verloren gaat bij de wijkraad, en niet genoeg nieuwe mensen zich momenteel aansluiten bij de wijkraad / wijkparticipatie, hoe stimuleren samen te werken, om initiatieven beter te ontplooien met bewoners in de wijk. De wijkraad is een middel geweest waarmee wij bewoners sterk stonden om zaken aan te kaarten bij de gemeente.

Wij zetten ons al jaren in voor de wijk in, geheel belangeloos, vrijwillig. We zijn kritisch, we zijn scherp,  we debatteren, we zijn zo goed als kan overal en vooral zijn we altijd erg gedreven. Voor elk gesprek staan we klaar, denken we mee, bevragen wij de wijk en halen we informatie op bij bewoners. We hebben het gevoel alsof die waardering er veel te weinig is nu het nieuwe College het over een ander boeg gooit. Er zit een schat aan informatie in de wijkraadsleden, bij bewoners en doordat de wijkraad niet meer deze informatie kan ophalen zal dit verloren gaan.

We maken ons zorgen nu het convenant, de basis van de samenwerking tussen College en wijkraad ineens is opengebroken door de wethouder. Ook de afgelopen jaren is de wijkraad nooit aangesproken op het werk dat we deden en of het nou niet anders kon.
Dit alles betekent dat het huidige bestuur (en de wijkraad) het hebben van een bestuur ook niet meer noodzakelijk is waardoor wij per eind december onze functies neerleggen en er geen bestuur meer is voor de wijkraad Leidsche Rijn.

We beraden ons op welke manier wij, ieder persoonlijk, zich nuttig kan blijven maken in de wijk, voor de buurt en of dit via de wijkraad zal blijven zijn.
De andere wijkraadsleden van de Wijkraad Leidsche Rijn zullen voor de komende tijd gaan bezien op welke manier er verder gewerkt kan worden met de wijkraad Leidsche Rijn en wie zich beschikbaar stelt voor het meedenken met de gemeente naar wijkparticipatie in de toekomst.

De wijkraad zelf heft zich dus niet op en enkelen zetten zich in om te kijken waar de toekomst ons heen brengt en hoe de waardevolle stem van uit de wijk gehoord kan blijven worden.
De wijkraad blijft ook voor 2019 wijkraadsavonden (wel op andere manier) organiseren en luisteren via o.a. de (sociale) media wat er leeft in de mooie wijk Leidsche Rijn, die nog steeds niet klaar is.
Dus blijf ons volgen via de website, Facebook en twitter. En misschien meld u zich juist nu wel aan om het anders te gaan doen.

Wij danken u voor nu heel hartelijk voor uw kritische noot, voor uw komst naar de wijkraad-avonden, voor uw vertrouwen in ons en vooral voor de tijd die u nam om wijkraadplegingen in te vullen in het verleden en hebben vertrouwen dat u zich ook in de toekomst blijft laten horen.

Wij wensen u goede feestdagen en een geweldig 2019.

Hartelijke groet,

 

De laatste en uittredende bestuursleden Wijkraad Leidsche Rijn

Madelon Veerman-Walgering
Evalien van ‘t Veen