Maandag 24 september hadden de voorzitters van de Utrechtse wijkraden een eerste kennismaking met de nieuwe wethouder voor Wijkgericht Werken en Participatie, mevrouw Anke Klein. Sinds het aantreden van het nieuwe College van B&W is er discussie over de rol van de Wijkraden bij het zoeken naar nieuwe wegen om participatie in Utrecht vorm te geven.

Met het aanbieden van een KLEURBOEK wilden de gezamenlijke wijkraden een bloemlezing tonen van het werk dat zij vrijwillig doen in en voor de stad. Vrijwillig maar niet vrijblijvend. De wijkraden zijn een bijzonder instrument van burgerparticipatie en hebben zich  over verschillende onderwerpen in hun wijk uitgesproken.

De leden van de Wijkraden zijn niet gekozen maar wel proberen de wijkraden een zo goed mogelijke afspiegeling te zijn van de eigen wijk en oor en oog te hebben voor alle bewoners(groepen).

Alle wijkraadsleden hebben een grote en diverse achterban zodat ze weten wat er speelt in hun woonomgeving en zo een bijdrage te leveren aan de wijk en de stad. Elke wijkraad werkt anders, mede door de verschillende samenstelling en talenten van de wijkraadsleden. Deze diversiteit komt in de bloemlezing (bijgevoegd) tot uitdrukking.

De wethouder heeft in de bespreking een drastische bezuiniging op de Wijkraden aangekondigd. De Wijkraden reageren teleurgesteld en willen bestuderen wat dit betekent voor hun functioneren.

20180930 Kleurboek Wijkraden Utrecht (69 downloads)