Datum: 22 februari 2017
Locatie: Metaal Kathedraal
Rijkstraatweg 20, Utrecht
Inloop vanaf 19.45u / Aanvang 20.00u
Jouw mening telt! Wij willen graag in gesprek gaan over de richting die gegeven moet worden aan horeca in Leidsche Rijn. Terras, feestlocatie, restaurant, café, discotheek.. willen we het welkom heten, of moeten hier regels voor komen? Zou er flexibeler moeten worden om gegaan met openingstijden en horecaprofielen, of juist niet? Ruimte voor feestlocaties, ruimte voor horeca in jouw buurt, ruimte voor mengvormen (zoals detailhandel)?

Wij zullen op deze avond enkele experts kort aan het woord laten om het onderwerp te introduceren, inspireren en om de resultaten van de wijkraadpleging te delen. Maar we willen op deze avond vooral met elkaar in gesprek gaan, om samen tot ideeën, wensen en nieuwe inzichten te komen. Deze zullen wij verzamelen en meenemen in ons advies aan het college van B&W. Dit advies zal gebruikt worden bij de ontwikkeling van de nieuwe beleidskaders omtrent horeca.

Zou je (ook) je mening willen geven in onze korte vragenlijst over horeca in Leidsche Rijn? Deze vind je op www.wijkraadleidscherijn.nl/horeca. Alvast bedankt, en graag tot woensdag 22 februari! De avond start om 20.00u en zal ongeveer om 22.00u eindigen. Na afloop is er natuurlijk de gelegenheid tot napraten met een drankje erbij. Inloop met koffie is mogelijk vanaf 19.45u.