Wijkraadavond Leidsche Rijn

Actuele ontwikkelingen

Locatie: Castellum vergaderzaal
Hoge Woerdplein 1, 3454 PB Utrecht

Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur

Op deze avond bespreekt de wijkraad een aantal actuele onderwerpen, waaronder de uitwerking van motie155: vernieuwen wijkparticipatie,  de actualisatie van het horecabeleid (o.a. in Leidsche Rijn Centrum), de verkeerssituatie rondom Leidsche Rijn Centrum en de omliggende wijken, Het Nieuwe Inzamelen van de gemeente Utrecht en zwerfvuil in de wijk.

De avond start om 20 uur en zal ongeveer omstreeks 22 uur eindigen.
Met na afloop natuurlijk gelegenheid tot napraten bij een drankje.
Inloop met koffie is mogelijk vanaf 19.45 uur.