Agenda woensdag 21 september 2016
Wijkraadavond Leidsche Rijn:
Verkeersveiligheid in de wijk
Locatie: Vergaderzaal Sportcampus (Leidsche Rijn College) Maartvlinder 1, 3544DA, Utrecht
Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur
20.00 uur Welkom / opening door de voorzitter
20.05 uur mededelingen, bestuur, o.a. stand van zaken motie 155
20.15 uur Medelingen van de Commissies
– verkeer / natuur en groen / nieuwe ontwikkelingen / welzijn / communicatie
20.30 Verkeersveiligheid in Leidsche Rijn.

De wijkraad is de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij discussies over verkeersveiligheid in Leidsche Rijn. Ook vanuit de gemeenteraad is recent weer belangstelling voor dit onderwerp in onze wijk. Eind augustus heeft de wethouder verkeer een ‘Commissiebrief’ over dit onderwerp naar de Commissie Stad en Ruimte gestuurd. Op 15 september heeft de raad een RIA georganiseerd en op 26 september zal de Commissie vergaderen over dit onderwerp. Kortom een onderwerp dat leeft binnen zowel de wijkraad als de gemeenteraad.
De wijkraad wil daarom deze avond met bewoners in gesprek over de verkeersveiligheid in de wijk. Wij signaleren dat verkeersveiligheidsknelpunten niet voortvarend en adequaat worden aangepakt. Signalen van bewoners worden niet serieus genomen en verkeersmaatregelen en de uitvoering ervan stuiten vaak op kritiek van bewoners en verkeersdeelnemers.
De wijkraad wil de gemeente adviseren de werkwijze en aanpak van de verkeersveiligheid te verbeteren en vraagt bewoners om input voor dit advies.
21.50 uur Rondvraag en WVTTK
22.00 uur Sluiting