De Wijkraad Leidsche Rijn is van mening dat bewoners en lokale ondernemers actief moeten worden betrokken bij de plannen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum. De ambities om een culturele trekker van formaat te realiseren moeten worden vastgehouden. De plannen voor een schouwburg XL zijn geschrapt en het budget is gehalveerd van € 8 miljoen naar € 3,65 miljoen, maar de wijkraad vindt dat de gemeente zich moet houden aan de belofte van een culturele voorziening van formaat voor alle bewoners van Leidsche Rijn.

De wijkraad heeft al meerdere wijkraadavonden en discussies georganiseerd over het onderwerp cultuur in Leidsche Rijn. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan een culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum en dat bewoners daar ook over willen meedenken. De gemeente heeft in een bijeenkomst van 27 januari de stand van zaken toegelicht aan de wijkraad en daarbij ook gevraagd om mee te denken over de invulling van de culturele voorziening in het nieuwe centrum van Leidsche Rijn. De wijkraad heeft dit verzoek opgepakt en heeft daarom een advies gegeven aan het College hoe verder invulling te geven aan de culturele voorziening voor Leidsche Rijn centrum.

De wijkraad adviseert om bewoners en (cultuur) ondernemers actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Informeer ze en vraag om een bijdrage bij de vervolgstappen. Zoals bij een volgende uitvraag aan de markt. Zorg ervoor dat de culturele voorzieningen daadwerkelijk een trekker van formaat worden. Streef daarbij naar voorzieningen voor een breed publiek die minimaal 1 keer per jaar worden bezocht door alle inwoners van Leidsche Rijn. De wijkraad is van mening dat uitgangspunten die deze ambitie belemmeren van tafel moeten. Zo hoeft een nieuwe culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum niet ‘uniek’ te zijn voor de stad, het mag iets zijn wat de stad al heeft, maar waar bijvoorbeeld veel vraag naar is.

De wijkraad constateert dat de zo ambitieus geformuleerde plannen voor een Schouwbrg XL steeds verder in ambitie en budget zijn gekrompen. Recent heeft de gemeente een marktconsultatie uitgezet waarin ondernemers zijn uitgenodigd nieuwe voorstellen in te dienen. De wijkraad staat positief tegenover deze verkenning van de markt.
De wijkraad zou graag zien dat het proces toegankelijker wordt voor bewoners en ondernemers van Leidsche Rijn, de toekomstige gebruikers van de culturele trekker in Leidsche Rijn centrum. Wij hopen nog steeds op de komst van een culturele voorziening van formaat, die alle bewoners graag willen bezoeken.

Het gehele advies van 23 februari 2016 en de onderbouwing ervan kunt u in de bijlage lezen

bijlage advies in pdf: 20160212 Advies Betrek bewoners en ondernemers bij plan voor culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum (301 downloads)
persbericht: 20140224 Persbericht Advies (122 downloads)