De wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern willen graag weten hoe u denkt over wonen, zorg, welzijn en duurzaamheid in uw wijk.

Daarvoor worden een zgn aselecte steekproef van de bewoners met een brief uitgenodigd een vragen lijst in te vullen. Daarnaast mag de vragenlijst ook op eigen initiatief worden ingevuld.

Bent u niet uitgenodigd maar bent u wel nieuwsgierig naar de vragen en wilt u ze ook invullen ga daar naar een van de onderstaande links:

(let op: als u wel een uitnodiging per brief heeft ontvangen gebruik dan de link met code uit de brief)

Woont u in Leidsche Rijn (wijk 9) klik dan op

http://www.desan.nl/wijkraadplegingLR

Woont u in Vleuten, de Meern of Haarzuilens klik dan op

http://www.desan.nl/wijkraadplegingVM

De wijkraden stelen het zeer op prijs als u uw mening wilt geven en de vragenlijst wilt invullen. Bij voorbaat hartelijk dank daarvoor.