De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan het college
van B&W van Utrecht over het CO-productieproces rond het Muziekplein in Terwijde
Leidsche Rijn

Advies
Wijkraad Leidsche Rijn adviseert het college van B&W van de Gemeente Utrecht
het co-productieproces van het Muziekplein door een onafhankelijke partij te laten
evalueren en de resultaten hiervan mee te nemen in het vervolgproces van de coproductie.


De co-productie van het Muziekplein in Terwijde is een proces waarin betrokken
partijen weinig tot geen ervaring hebben. Nu het proces een fase is ingegaan
waarin besloten is het bestaande pand te verwijderen en partijen zich beraden op
het vervolg vraagt de Wijkraad Leidsche Rijn om het eerste deel onafhankelijk te
laten evalueren en de uitkomsten hiervan mee te nemen in het vervolg van het
proces.
Het hele advies en de onderbouwing ervan kunt u lezen op de website van de
Wijkraad Leidsche Rijn.
Namens de wijkraad Leidsche Rijn
Roel Meeuwsen,
Voorzitter wijkraad Leidsche Rijn
www.WijkraadLeidscheRijn.nl * @WRLeidscheRijn * Leidsche Rijn (groep op
LinkedIn)

download volledig advies:  20160127 advies evaluatie co-productie Muziekplein (115 downloads)