De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan B&W van
Utrecht, waarin zij adviseert bewoners en de wijkraad te informeren over de
plannen van de nog te bouwen wijk Rijnvliet.
Advies
Wijkraad Leidsche Rijn vraagt voor de nieuw te ontwikkelen wijk Rijnvliet in
Leidsche Rijn specifiek aandacht voor de informatievoorziening naar (toekomstige)
bewoners en de wijkraad.


Het hele advies en de onderbouwing ervan kunt u lezen op de website van de
Wijkraad Leidsche Rijn en in de bijlage die is bijgevoegd bij dit bericht.
Namens de wijkraad Leidsche Rijn
Roel Meeuwsen,
Voorzitter wijkraad Leidsche Rijn
www.WijkraadLeidscheRijn.nl * @WRLeidscheRijn * Leidsche Rijn (groep op
LinkedIn)

download volledig advies: 20160127 advies informatievoorziening mbt ontwikkeling Rijnvliet (127 downloads)