De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies aan B&W van Utrecht verstuurd, waarin zij aandacht vraagt voor de tijdelijke inrichting en aankleding van braakliggende kavels in Leidsche Rijn Centrum.

Advies

De wijkraad adviseert om budget vrij te maken en invulling te geven aan tijdelijke inrichting van de later te ontwikkelen kavels en te investeren in de aankleding van het totale centrumgebied Leidsche Rijn. Het is belangrijk om een prettige omgeving te creëren waar mensen graag komen, zich (sociaal) veilig voelen en tussen de verschillende functies kunnen bewegen in het centrum. Ook wanneer het gebied nog niet volledig is ontwikkeld, moet het aantrekkelijk zijn om te verblijven.

Onderbouwing advies
Het succes van het centrum is afhankelijk van vele factoren en een valse start zou dit succes voor de lange termijn kunnen ondermijnen. Wij achten het van belang dat Leidsche Rijn Centrum vanaf aanvang een omgeving is waar mensen graag komen. Door de wijzigingen en verkleining van de centrumplannen en de ontwikkeling van de aangelegen functies (als de bioscoop en de school) die niet direct in of aan dit centrum liggen is er behoefte aan (sociaal) veilige (loop)routes van en naar de verschillende functies. Zo is goede verlichting op fiets- en wandelpaden naar en in het centrum een prioriteit, moet het hekwerk in orde zijn en netjes aangekleed en moet er goed gekeken worden hoe op creatieve manier invulling kan worden gegeven aan de (nog) te ontwikkelen kavels.
De wijkraad adviseert hier budget voor vrij te maken en adviseert proactief met partijen als de fietsersbond, de Politie en reeds aanwezige en toekomstige gebruikers van het gebied in gesprek te gaan om hier in één keer tot een goede situatie te komen. Voor de tijdelijke inrichting zouden maatschappelijke organisaties, (maatschappelijk) ondernemers en andere partijen een actieve rol kunnen spelen in de invulling hiervan. Belangrijk is dat bij de inrichtingsplannen de bewoners en gebruikers gekend worden zodat het centrum een vliegende start krijgt en bewoners een centrum krijgen waar ze reeds jaren op wachten.
Dit advies is geschreven naar aanleiding van de wijkraadavond over Leidsche Rijn Centrum in mei 2015.

Het hele advies van 18-11-2015 en de onderbouwing ervan kunt u in de bijlage lezen.

20151118 Advies Inrichting en aankleding braakliggende terreinen en Berlijnplein (291 downloads)