De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg.

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
• Voer het bestuurlijk en ambtelijk voorkeursalternatief ‘afsluiten Utrechtseweg ter hoogte van het lint voor doorgaand autoverkeer’ zo spoedig mogelijk uit;
• geef richting tegenstanders van de afsluiting voor autoverkeer duidelijk aan hoe met hun bezwaren wordt omgegaan. Toets deze bezwaren na de afsluiting en indien ze blijven bestaan, neem dan maatregelen om bezwaren zo veel mogelijk weg te nemen;

Onderbouwing advies

Het advies is geschreven op basis van de informatie uit de rapportage ‘Utrechtseweg maatregelen verkeersveiligheid’ van de gemeente Utrecht, augustus 2015. Dit rapport geeft een goed beeld van de situatie op de Utrechtseweg, de onderzoeken die zijn uitgevoerd en het proces dat is doorlopen met diverse belanghebbenden. Het rapport beschrijft de mogelijke alternatieven, met de voor- en nadelen.
Het hele advies van 19-10-2015 en de onderbouwing ervan kunt u in de bijlage lezen.

advies: 20151019 Advies Utrechtse weg (132 downloads)