De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie Rijnkennemerlaan – Musicallaan

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:
ga direct aan de slag met het verkeersveilig maken van de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan en neem daarbij het advies van de wijkraad uit november 2014 als uitgangspunt.

Onderbouwing advies

De wijkraad heeft op 21 november 2014 geadviseerd maatregelen te treffen om de verkeerssituatie op de kruising Rijnkennemerlaan – Musicallaan te verbeteren. Deze gevaarlijke verkeerssituatie is al jaren bekend bij de gemeente. Op 21 september jongstleden heeft opnieuw een ernstig ongeluk plaatsgevonden tussen een automobilist en een scooter. De berijdster van de scooter is per ambulance met ernstige verwondingen afgevoerd.
De wijkraad concludeert dat het de gemeente niet lukt de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verbeteren. En dat sinds de beantwoording van het wijkraadadvies door de gemeente in maart 2015 er geen aanpassingen aan de kruising hebben plaatsgevonden.

Het hele advies van 19-10-2015 en de onderbouwing ervan kunt u in de bijlage lezen.

advies: 20151019 Advies kruising Rijn Kennemerlaan - Musicalkade (158 downloads)