De Wijkraad Leidsche Rijn heeft deze week een advies ingestuurd aan B&W van Utrecht, waarin zij aandacht wil vragen voor een helder voorstel omtrent de invulling van de Markt(en) en standsplaatsen in Leidsche Rijn voor nu en in de nabije toekomst.

Bij het opstellen van dit voorstel zien wij graag dat de bewoners en ondernemers van en uit Leidsche Rijn betrokken worden. Graag zouden we zien dat in dat voorstel in ieder geval de volgende punten behandeld worden. Daarnaast verwijzen we graag naar ons eerdere wijkraadadvies “Markt Terwijde” uit april 2014.

Advies

Samenvattend heeft de wijkraad daarom het volgende advies geven:

• Maak een gedragen plan voor 2 keer per week een grotere warenmarkt in Leidsche Rijn Centrum op het Brusselplein. Betrek bewoners en ondernemers Leidsche Rijn en eventueel de buurten net over de Gele Brug in Utrecht West hierbij.
• Evalueer, en verbeter waar nodig, en maak de weekmarkt Parkwijk een wekelijkse markt met circa 10 kramen.
• Onderzoek en vergun weer een vaste weekmarktdag aan Winkelcentrum Terwijde.
• Maak een goed plan met waar en welke standplaatsen bij de diverse winkelcentra nodig zijn. Betrek hierbij ook de ondernemers / winkelcentra.
• Onderzoek en informeer de wijk en stad over welke mogelijkheden voor speciale markten in Leidsche Rijn Centrum mogelijk, wenselijk en kansrijk zijn.
• Betrek bewoners en allerlei ondernemers bij de uitwerking.

Onderbouwing advies

Het hele advies en de onderbouwing ervan kunt u in de bijlage lezen.

Namens de wijkraad Leidsche Rijn

Roel Meeuwsen,
Voorzitter wijkraad Leidsche Rijn

20150720 Advies markt(en) Leidsche Rijn (358 downloads)