De Wijkraad Leidsche Rijn heeft het volgende advies naar het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Utrecht gestuurd.

Gebleken is dat de ontwikkeling van Leidsche Rijn zeer dynamisch is en plannen soms versnellen, soms vertragen en soms drastisch wijzigen. Voor bewoners en ondernemers is het vaak lastig om te onderscheiden in de hedendaagse informatiestroom wat nu waar, deels waar en onjuist is.
Vandaar dat we willen vragen om een heldere en periodieke informatiedag aan de wijk, waarbij iedereen zich weer kan informeren over de laatste stand van zaken en vragen kan stellen.

Advies

De wijkraad Leidsche Rijn wil graag het advies c.q. reactie geven op een halfjaarlijks algemene informatie bijeenkomst Leidsche Rijn over ontwikkelingen, voortgang, uitstel, wijzigingen etc. Eventueel een keer per jaar groots en over alle buurten en ontwikkelingen (incl LRCentrum) en een 2e keer per jaar ingezoomd op een aantal actuele ontwikkelingen en Stand van zaken Leidsche Rijn Centrum.
Waarbij de tweede keer in 2015 wat ons betreft ergens in september zou moeten plaats vinden.

De uitgebreide toelichting op het advies kunt u in het advies lezen. Deze is als bijlage toegevoegd.