Na het vertrek van Xander Coolen als voorzitter van de wijkraad, hebben de leden van de wijkraad zich beraden over de rol en werkwijze van de wijkraad. Daarbij is het vertrek van Xander en met name de redenen daarvan uitvoerig besproken. Nu willen we vooruit kijken en met een nieuwe koers en werkwijze onze taak als wijkraad weer invulling geven. We zullen de nieuwe koers presenteren en in gesprek gaan met wijkwethouder Victor Everhardt.

Naast de nieuwe koers en werkwijze willen we de wijkraad en aanwezigen informeren over een aantel actuele onderwerpen. Het betreft de wijkraadsadviezen over het behoud van de bomen in Leeuwesteyn en het advies over Leidsche Rijn centrum oost. De stand van zaken rond de co-productie van het Muziekplein Terwijde. En de commissie communicatie zal de plannen voor de nieuwe website van de wijkraad toelichten.

De vergadering vindt plaats op woensdag 15 april in Blendut (Boodschappencentrum Terwijde Ella Fitzgereldplein 185 van 20.00 – 22.00 uur, na afloop is er een drankje waar je kan napraten over het de onderwerpen met wijkraadsleden, gemeente, bestuurders, gemeenteraadsleden, organisaties en actieve bewoners.
Voor meer informatie secretaris@wijkraadleidscherijn.nl

Bijlage agenda: 20150415 Agenda wijkraadvergadering (260 downloads)

De wijkraad is een groep actieve en gemotiveerde bewoners die Leidsche Rijn mooier, leefbaarder en gezelliger willen maken. Zij werkt onafhankelijk van de gemeente Utrecht. Op tal van terreinen geeft de wijkraad het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies. Wij komen graag met jullie in contact om te weten wat er leeft in de wijk en waar en hoe dingen beter kunnen. De wijkraad organiseert openbare wijkraadvergaderingen waarin bewoners, organisaties, politici, bestuurders en ambtenaren met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen die spelen in onze wijk.