Wijkraad Leidsche Rijn heeft in eind september 2014 en advies gestuurd aan B&W met de titel

“Toets het huidige beleid van de gemeente m.b.t. ondernemersvoorzieningen, beleidsplannen en erfpachtconstructies aan de Nederlandse en Europese wetgeving”

Dat is samengevat in 4 vragen:

1. Onderzoek of de regels van de vrije markteconomie wel gelden in Utrecht in het algemeen en bij de ontwikkeling van Boodschappencentrum Terwijde in het bijzonder.
2. Vraag advies aan de wetgevende instanties of het huidige samenspel van regels en afspraken met betrekking tot vestiging van ondernemers wel passen binnen het kader van de Europese en Nederlandse mededingingsregels.
3. Zorg voor een helder dialoog met ondernemers, gemeente, projectontwikkelaars en de inwoners van Leidsche Rijn waarbij de verantwoordelijke wethouder het voortouw neemt rondom de invulling van het Hart van Terwijde.
4. Gezien de status van de ontwikkelde winkelcentra en de omliggende omgeving adviseren wij in het vervolg bij ontwikkelingen de bewoners en gebruikers een actieve(re) rol te geven bij de onderhandelingstafel zodat zij niet naderhand voor voldongen feiten komen te staan.

Op 30 januari hebben wij daarop een antwoord ontvangen.

Advies: 20140930 Advies Regelgeving Voorzieningen Leidsche Rijn (241 downloads)

Reactie van B&W:  Reactie B&W op Advies Toets huidig beleid mbt ondernemersvoorzieningen (174 downloads)