Beste collega’s

Ik heb besloten om per direct op te stappen als voorzitter van de Wijkraad Leidsche Rijn en terug te treden als lid van de Wijkraad. De belangrijkste reden is dat ik er geen vertrouwen meer in heb dat ik als voorzitter van de Wijkraad succesvol, en met energie en plezier, deze rol richting de gemeente kan blijven invullen.

Ik zie dat adviezen van de wijkraad steeds minder vaak worden opgevolgd. Dat komt mede door de instelling van het ambtelijk apparaat die ons in Leidsche Rijn veel tegenwerkt.  Er worden te vaak gelegenheidsargumenten gebruikt om niet te luisteren naar bewoners. Daarnaast worden we overspoeld met overleggen waarin we als wijkraad met ambtenaren in zee moeten gaan en daarbij wordt wat mij betreft te weinig rekening gehouden met de inhoud ervaring en mening van de wijkraad. Wat ook meespeelt is dat ik het als vrijwilliger niet plezierig vind om negatief door ambtenaren bejegend te worden. Juist het laatste jaar  heb ik daar veel last van gehad, en jammer genoeg is dat niet alleen gericht naar mij maar naar meer wijkraadsleden.

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft in de 9 jaar dat ik lid ben geweest een grote inbreng gehad in het op de kaart zetten van de zorgen die er in de wijk spelen op het gebied van veiligheid, voorzieningen en verkeer. Met duizenden volgers op social media, sterk bezochte wijkraadbijeenkomsten en kwalitatief hoogwaardige adviezen hebben we een heldere positie ingenomen. En ik ben trots op de inzet van de 15 leden van de wijkraad. Maar ik ervaar dat de inzet van de 15 vrijwilligers van de wijkraad steeds meer teniet gedaan door de invulling die het huidige college geeft aan het begrip participatie. Na de installatie van dit college zie ik eerder een afkalving van de mogelijkheden die de wijkraad heeft om haar invloed uit te oefenen, en mede daarom stop ik.

Ik heb afgelopen maandag dit aan het bestuur medegedeeld en daar met hen de afgelopen dagen contact gehad. Het bestuur heeft Roel als interim voorzitter aangewezen en ik zal hem waar nodig helpen indien hij dat wenst. Ik ben blij met de waardering die ik van de medebestuursleden gekregen heb en ik hoop dat mijn signaal ertoe leidt dat jullie als wijkraad sterker dan voorheen een verschil kunnen maken.

Ik ben ervan overtuigd dat er door dit college te weinig gebruik gemaakt wordt van de kracht van de wijkraad en hoop ook dat de gemeente inziet dat het huidige participatieproces anders moet.

Ik wil jullie bedanken in het vertrouwen dat jullie mij gegeven hebben om als voorzitter te mogen werken en zal jullie als betrokken bewoner in de toekomst snel weer tegenkomen.

Met vriendelijke groet

Xander