Dit jaar houdt wijkraad Leidsche Rijn in samenwerking met wijkraad Vleuten de Meern weer een grote wijkraadpleging om te peilen hoe u, bewoner van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern, het wonen in uw wijk ervaart, hoe u denkt over de voorzieningen in uw wijk en hoe Leidsche Rijn verder verbeterd kan worden. De wijkraden van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern willen graag weten hoe u hier over denkt.

Er is een schriftelijke uitnodiging verstuurd aan een steekproef onder de bewoners, die worden verzocht de wijkraadpleging in te vullen via de link en code die in de brief staat vermeld. Daarnaast kan iedereen die niet wordt uitgenodigd ook deelnemen via de onderstaande links. Let op deze links zijn dus niet hetzelfde voor Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, sommige vragen zijn specifiek voor de wijk.

Vleuten-de Meern: www.desan.nl/wijkraadplegingVM

Leidsche Rijn: www.desan.nl/wijkraadplegingLR

U kunt de vragenlijst tot en met 28 december invullen. Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de resultaten van dit onderzoek anoniem verwerkt.

Kent u meer mensen in uw wijk die hun mening willen geven, wijs ze dan naar deze website www.wijkraadleidscherijn.nl

Heeft u nog vragen over dit onderzoek. Neem dan op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur contact op via 06-22 96 78 26 of mail naar raadpleging@wijkraadleidscherijn.nl

Deze wijkraadpleging staat los van de miniwijkraadpleging “Markt in Leidsche Rijn (Centrum)” die heel specifiek vraagt naar uw voorkeuren wat betreft een markt en naar activiteiten op het Berlijnplein. Maar we stellen het op prijs als u die ook wilt invullen. Zie http://www.wijkraadleidscherijn.nl/2014/12/mini-wijkraadpleging-markt-in-leidsche-rijn-centrum/