B&W hebben d.d. 18 november een reactie gegeven op het advies Behoud bomen Leeuwesteyn en Leidsche Rijn Centrum Oost van 13 oktober 2014 van wijkraad Leidsche Rijn, mede ondertekend door wijkraad West. Het onderwerp bomen Leeuwesteyn is geagendeerd voor de raadsinformatieavond van dinsdag 16 december aanstaande. (19.30 uur Trouwzaal Stadhuis).
Wijkraad LR zal daar inspreken.

Wijkraad LR en West vroegen om 75% van de bomen te behouden, B&W geeft aan 41% van de bomen in LRC Oost te behouden en kan voor Leeuwesteyn slechts toezeggen dat in een strook van 30m langs het kanaal bomen kunnen blijven staan.

Lees hier het volledige advies: 20141013 advies behoud bomen Leeuwensteyn (468 downloads)
Lees hier het antwoord van B&W: Reactie B&W op advies Behoud bomen Leeuwensteyn (483 downloads)