In het vervolg advies Markt Terwijde vraagt de wijkraad B&W het verplaatsen van de markt Terwijde naar Parkwijk te heroverwegen en zo niet dan toch een aantal standplaatsen bij het winkelcentrum in Terwijde toe te staan en de markt in Parkwijk uit te breiden.
B&W antwoordt dat het geen recent besluit gaat heroverwegen omdat het na zorgvuldige overweging is genomen. Naar de mogelijkheid van standplaatsen wordt in januari nog een gekeken, en uitbreiden van de markt in Parkwijk wordt pas bekeken als die in z’n huidige omvang zijn plek heeft gevonden.

Lees hier het volledige antwoord: 20141205 Antwoord B&W op vervolg advies Markt Terwijde (428 downloads)
Lees hier het volledige advies: 20141105 Vervolgadvies Heroverweg afwijzing advies behoud martkt Terwijde (371 downloads)