Met “enige” vertraging heeft B&W een antwoord gestuurd op het Advies Ouderen van wijkraad Leidsche Rijn van 26 februari jongstleden. Het advies behelsde 5 punten:
1. Doe een stadsbreed onderzoek naar de woonwensen van ouderen en doe ook onderzoek naar wat kinderen en misschien ook wel buren in feite voor hun ouders kunnen betekenen als die hulp nodig hebben. Zijn de veronderstellingen van de regering over “het netwerk”van ouderen waar ze op mogen terugvallen wel juist. Bekijk aan de hand van de resultaten van de onderzoek of er wijzigingen aan het bouwprogramma moeten worden gedaan.
2. Geef meer en betere informatie over de komende veranderingen op het gebied van zorg en welzijn en welke hulp en zorg mensen nog kunnen verwachten en wat ze zelf moeten organiseren.
3. Creëer meer ruimte waar ouderen (en ook jongere volwassenen) elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten. Buurthuizen ontbreken geheel in Leidsche Rijn.
4. Leg een voetpad aan langs de busbaan van de bushalte van lijn 28 aan de 1e Westerparklaan naar de Mitrosflats aan de Langerak baan.
5. Creëer een goedkope eetgelegenheid (mensa) die tevens als ontmoetingsruimte kan dienen.
6. Zorg in (senioren) flats ervoor dat er minstens 2 liften zijn per
gebouw.
Het (samengevatte) antwoord van B&W was daarop:
1. Wij vinden het niet nodig om daar grootschalig onderzoek naar te doen.
2. Dit hebben wij intussen al gedaan.
3 en 5. Voor een ontmoetingsruimte en eetgelegenheid kunnen de bewoners met behulp van een sociaal makelaar zelf initiatieven ontwikkelen.
4. Na onderzoek blijkt ruimte maken voor een voetpad alleen kan ten koste van het fietspad. De voetgangers moeten gebruik blijven maken van het fietspad. Dat is de minst slechte oplossing, die voldoende veilig is.
6. Ons advies is een klacht deponeren bij de woningcorporatie. Meerdere liften in een complex betekend een fors hogere investering, de vraag is of dit haalbaar is.

Lees hier het volledig advies: 20140224 Advies wijkraad Leidsche Rijn Ouderen (33 downloads)
Lees hier de volledige reactie van B&W: 20141209 reactie B&W op Advies Ouderen (175 downloads)