Het college heeft positief gereageerd op ons advies over coproductie voor het muziekplein.

 De eerste snelle actie die nu moet plaatsvinden is de vraag of er vanuit de wijk behoefte is aan een tijdelijke invulling van het (tijdelijke) AH gebouw. Ik heb met de gemeente afgesproken om hier op dinsdagavond 18 november het gesprek aan te gaan. Dat betekent dus dat we op korte termijn belangstellenden, bewoners en ondernemers uit de wijk moeten uitnodigen om hierover met de gemeente in gesprek te gaan. Belangrijke randvoorwaarde is dat de huur van het gebouw 4.000 euro ex btw bedraagt (inclusief servicekosten). Daarnaast wil de eigenaar de kosten voor de sloop van het pand ‘meegeven’ zodat deze sloop op een later moment alsnog kan worden uitgevoerd
De bijeenkomst zal niet alleen gaan over de tijdelijke invulling van het AH gebouw, maar ook een toelichting zijn op het proces van de invulling van de co-productie en een toelichting op de randvoorwaarden voor het muziekplein, wat kan wel en wat kan niet. Het co-productieproces moet dus nog worden ingevuld. Ook is het een eerste uitnodiging voor bewoners en ondernemers om na te denken over de mogelijkheden van het muziekplein en onderling met elkaar contacten te leggen over een gezamenlijke aanpak.
Betrokken bewoners of ondernemers stuur ze deze mail door en nodigen we uit voor de bijeenkomst van dinsdag 18 november, tijd en plaats volgen nog.