Op de wijkraadvergadering van 14 mei 2014 is het dagelijksbestuur van wijkraad Leidsche RIjn opnieuw vastgesteld. Secretaris en penningmeester maakten hun termijn van 2 jaar vol en werden voor een volgende termijn herkozen. Voorzitter en het algemeen bestuurslid treden volgend jaar af. Tevens werd een nieuw algemeen bestuurslid gekozen uit 2 kandidaten. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

het nieuwe bestuur op 14 maart 2014

het nieuwe bestuur op 14 maart 2014, vlnr Bart Jurgens(alg. bestuurslid, webmaster), Xander Coolen (voorzitter), Evalien van t Veen (secretaris), Roel Meeuwsen (alg. bestuurslid), Adam Almarini (penningmeester)

Reglementair treden voorzitter en algemeen bestuurslid 1 af in de oneven jaren, en secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid 2 in de even jaren.