Op 22 januari ging de openbare wijkraadsvergadering geheel over het onderwerp verkeer. Het doel van de wijkraadsvergadering was tweeledig: informeren en inventariseren. En dat doel is gehaald!

De gemeente Utrecht presenteerde de verkeerskundige ontwikkelingen in de komende jaren en benoemde de projecten waarop inwoners, belanghebbenden en/of de wijkraad kunnen aanhaken. Daarbij werd specifiek ingezoomd op de ontwikkelingen binnen Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en de infrastructurele ontwikkelingen aan de oostkant van Leidsche Rijn.

De verkeerscommissie van de wijkraad ging in op behaalde successen en knelpunten. Het overzicht met knelpunten werd aangevuld met punten van de aanwezigen. Zo ontstond er een lijst met aandachtspunten en werd gekeken waar inwoners en de wijkraad konden meedenken in plannen van de gemeente. De verkeerscommissie verwerkt deze punten in een advies aan de wethouder, zodat hij, ondanks zijn afwezigheid, wel verder kan met de verbetering van Leidsche Rijn.

Een punt willen we hier alvast benadrukken, en dat is de veiligheid van de busbaan door Parkwijk. De busbaan waar lijn 28 fietsoversteken kruist en waar regelmatig auto’s op de busbaan rijden. De gemeente werkt aan oplossingen. De wijkraad benadrukt dat snelle actie nodig is.

Presentatie wijkraad

Presentatie gemeente Utrecht

Presentatie infrastructurele ontwikkelingen Leidsche Rijn Oost